2014, Nr. 15A, Turinys
Archyvas
Žurnalo Archyvas
Publikuota 2018-10-01

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Archyvas Žurnalo (2018) „2014, Nr. 15A, Turinys“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 00, p. 16. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12633 (žiūrėta: 29gegužės2022).

Santrauka

Audito ir vidaus kontrolės aktualijos

Indrė Pečiulytė, Juozas Ruževičius, Kokybės audito metodologijos tobulinimas, 8

Darius Vaicekauskas, Ūkio šakos auditoriai: Lietuvos viešojo intereso įmonių audito rinkos analizė ir vertinimas, 26

Rasa Kanapickienė, Živilė Grundienė, Apgaulių finansinėse ataskaitose nustatymo veiksmai, 37

Aleksandra Pečiūrienė, Analitinės procedūros besikeičiančio verslo įmonių audito kontekste, 47

Lukas Giriūnas, Jonas Mackevičius, Vidaus kontrolės sistemos elementų raiška: grafinis vaizdavimas, 62

Gintarė Giriūnienė, Mokesčių auditoriaus profesinės etikos tyrimas siekiant pasitikėjimo mokesčių administratoriumi, 73

Živilė Simonaitytė, Vidaus kontrolės modelių vertinimo analizė, 82

Ekonomikos ir finansų problemos

Milda Švedienė, Astrida Slavickienė, Virtualių sąskaitų (NDC) pensijų sistemos įvedimo įtaka individo požiūriu, 96

Artūras Jurgelevičius, Lietuvos socialinių ekonominių  rizikų analizė Europos Sąjungos šalių kontekste, 106

Deimena Kiyak, Laura Paulionienė, Lietuvos kredito unijų veiklos vertinimas, 118

Jūratė Každailienė, Dalia Daujotaitė, Prekinio kredito rizikos vertinimas verslo įmonėse, 133

Emilija Narbuntaitė, Agnė Ramanauskaitė, Šešėlinės ekonomikos Lietuvoje vertinimas, 149

Jovita Kalantaitė, Rasa Subačienė, Lietuvos mokesčių reformos įtaka įmonių veiklos rezultatams, 162

Jonas Martinavičius, Prekybos srities specialistų VU Ekonomikos fakultete rengimas ir jų atitikimas rinkos poreikiams, 178

Lukas Giriūnas, Jonas Mackevičius, Prof. Vlado Jurgučio įžvalgų apie pinigus analizė ir jų plėtotė lietuvių autorių darbuose, 191

Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.