2009, Nr. 5, Turinys
Archyvas
Žurnalo Archyvas
Publikuota 2018-10-01

Reikšminiai žodžiai

none nėra

Kaip cituoti

Archyvas, Žurnalo (tran.) (2018) “2009, Nr. 5, Turinys”, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, p. 5. Available at: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12622 (Accessed: 5 October 2023).

Santrauka

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Deimantė Kviklienė, Bendrųjų apskaitos principų taikymas Baltijos valstybėse, 7

Kristina Rudžionienė, Finansinių ataskaitų elementų įvertinimo pokyčiai Lietuvos viešojo sektoriaus apskaitos reglamentavime, 15

Kristina Rudžionienė, Inga Pečeliūnienė, Finansinių ataskaitų elementų įvertinimo būdai Lietuvos viešojo sektoriaus apskaitos reglamentavime, 25

Kostas Valužis, Sąskaitų korespondencijų reikšmė ir netikslios teisės aktų formuluotės – žala valstybės ir jos piliečiams, 35

Audito teorija ir praktika

Dalia Daujotaitė, Viešojo sektoriaus veiklos auditas: teoriniai aspektai, 47

Rasa Kanapickienė, Apgaulės rizikos valdymas vidaus kontrolės procese, 60

Buhalterinės apskaitos specialistų rengimas

Giedrė Balkytė, Milda Kvekšienė, Buhalterinės apskaitos ir finansų studijų programų studentų profesinių kompetencijų ugdymas baigiamosios praktikos metu, 67

Gintarė Jakštonytė, Lukas Giriūnas, Buhalterio profesinio įvaizdžio ir jo prestižo įtakos apskaitos specializacijos pasirinkimui universitetuose vertinimas, 74

Jadvyga Jurevičienė, Vilija Kolaitienė, Kompiuterizuotos apskaitos dalyko vaidmuo tobulinant specialistų rengimą, 80

Auksė Makšeckienė, Gamybinio darbo patirties vaidmuo studijų procese, 87

Romualdas Valkauskas, Apskaitos specialistų gebėjimų ugdymas ir ekonominė statistika, 92

Apskaita svetur

Mindaugas Laurynaitis, Finansinės apskaitos tvarkymas: Vokietijos perspektyva, 99