2011, Nr. 10, Turinys
Archyvas
Žurnalo Archyvas
Publikuota 2018-10-01

Reikšminiai žodžiai

nėra

Kaip cituoti

Archyvas Žurnalo (2018) „2011, Nr. 10, Turinys“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 00, p. 10. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/BATP/article/view/12627 (žiūrėta: 6gruodžio2022).

Santrauka

Audito teorija ir praktika

Lionius Gaižauskas, Dėmesio centras – bendra nuosavybės kaina, 7

Dalia Daujotaitė, Veiklos audito modelis,  pagrįstas finansų valdymo procesų vertinimu, 15

Andrejus Lebedevas, Vadovybės tvirtinimai ir jų naudojimas atliekant pelno (nuostolių) ataskaitos auditą, 25

Jonas Mackevičius, Jokūbas Leipus, Audito reikšmė ir ypatybės islamo šalių bankuose, 38

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

Erika Ragauskienė, Valstybės turtas: jo apskaita ir būklės analizė, 53

Agnė Marfinaitė, Kristina Rudžionienė, Intelektinio kapitalo įvertinimas ir atskleidimas, 66

Jonas Mackevičius, Romualdas Valkauskas, Jono Ilgūno vaidmuo kuriant Lietuvos buhalterinės apskaitos sistemą, 74

Ekonomikos problemos

Martynas Vanagas, Asta Strolaitė, Europos Sąjungos struktūrinės paramos pagal 2007 - 2013 m. programą projektų apskaitos reglamentavimas, 85

Vytautas Kindurys, Teoriniai metodologiniai draudėjų (draudimo bendrovių klientų) lojalumo aspektai, 99

Recenzijos

Jonas Mackevičius, Investicijų valdymo teoriniai ir praktiniai aspektai, 112

Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.