Prekinio kredito rizikos vertinimas verslo įmonėse
Straipsniai
Jūratė Každailienė
Vilniaus kolegija, Lietuva
Dalia Daujotaitė
Mykolo Romerio universitetas, Lietuva
Publikuota 2014-07-09
https://doi.org/10.15388/batp.2014.15A.11
PDF

Reikšminiai žodžiai

prekinis kreditas
prekinio kredito rizika
prekinio kredito rizikos įvertinimas
finansiniai rodikliai
nefinansiniai veiksniai

Kaip cituoti

Každailienė J. ir Daujotaitė D. (2014) „Prekinio kredito rizikos vertinimas verslo įmonėse“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(15A), p. 133-148. doi: 10.15388/batp.2014.15A.11.

Santrauka

Verslo įmonių konkurencingumo iššūkiai verčia nuolat analizuoti rinką ir sudaryti kuo palankesnes atsiskaitymo sąlygas. Prekinis kreditas gali būti viena svarbiausių prielaidų įmonių konkurencingumui ir verslui plėtoti. Straipsnyje analizuojama įmonės prekinio kredito nauda verslui, rizikos veiksniai, atskleidžiamos vidinių ir išorinių verslo veiksnių bei prekinio kredito rizikos sąsajos. Atlikti tyrimai leido sudaryti įmonės prekinio kredito rizikos įvertinimo metodiką. Metodika yra pagrįsta vidinių ir išorinių pirkėjo verslo rizikos veiksnių analize bei apima 12-os finansinių ir nefinansinių rodiklių įvertinimą. Taip pat nustatyta, kad nepaisant tam tikrų trūkumų, metodika yra tinkama taikyti praktikoje.

 

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.