Ūkių apskaitos duomenų tinklo naudojimas vertinant optimalų ūkininko ūkio dydį mikroekonomikos požiūriu
Straipsniai
Tomas Baležentis
Vilniaus universitetas, Lietuva
Romualdas Valkauskas
Vilniaus universitetas, Lietuva
Publikuota 2014-04-10
https://doi.org/10.15388/batp.2014.15.9
PDF

Reikšminiai žodžiai

ūkių apskaitos duomenų tinklas
masto efektyvumas
masto elastingumas
masto grąža
ūkininkų ūkiai

Kaip cituoti

Baležentis T. ir Valkauskas R. (2014) „Ūkių apskaitos duomenų tinklo naudojimas vertinant optimalų ūkininko ūkio dydį mikroekonomikos požiūriu“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(15), p. 101-112. doi: 10.15388/batp.2014.15.9.

Santrauka

Atliekant ekonominių subjektų (įmonių, įstaigų, regionų) veiklos analizę, dažnai vertinamas efektyvumas. Tokia analizė yra svarbi ne vien tik verslo sektoriuje, bet ir viešajame – viešieji subjektai paprastai yra finansuojami iš valstybės biudžeto, todėl yra svarbu užtikrinti jų veiksmingumą. Beje, dažnai ir privatieji (verslo) subjektai veikia tokioje aplinkoje, kurioje būtinas reguliavimas, pagrįstas lyginamąja analize. Vienas iš pavyzdžių – žemės ūkio sektorius. Šis sektorius yra remiamas (ir, iš dalies reguliuojamas) skiriant tiesiogines išmokas, vykdant kaimo plėtros programos priemones. Kita vertus, žemės ūkio produktų gamybos efektyvumas veikia jų kainas ir gamybos veiksnių (darbo, žemės, kapitalo) rinkas. Taigi žemės ūkio sektoriaus efektyvumo analizė gali būti svarbi vertinant žemės ūkio politikos priemonių veiksmingumą.

Vienas iš bendrojo techninio efektyvumo elementų yra masto efektyvumas, susijęs su ūkio dydžiu (ūkių struktūra). Optimalus ūkio dydis yra svarbus agrarinės politikos klausimas, nes teisės aktai reguliuoja maksimalų įsigyjamos žemės kiekį. Šio straipsnio tikslas – nustatyti optimalų Lietuvos ūkininkų ūkių veiklos mastą. Straipsnyje aptariama masto efektyvumo vertinimo metodologija, remiamasi neoklasikine ekonomikos teorija.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.