Statistinio lyginimo būdo naudojimas atliekant įmonės finansinės būklės analizę
Straipsniai
Jonas Mackevičius
Vilnius University
https://orcid.org/0000-0002-3350-6214
Daiva Tamulevičienė
Vilnius University
https://orcid.org/0000-0002-0187-037X
Romualdas Valkauskas
Vilnius University
Publikuota 2019-07-01
https://doi.org/10.15388/batp.2019.7
HTML

Reikšminiai žodžiai

finansinė būklė
lyginimo būdas
daugiamatis vidurkis

Kaip cituoti

Mackevičius J., Tamulevičienė D. ir Valkauskas R. (2019) „Statistinio lyginimo būdo naudojimas atliekant įmonės finansinės būklės analizę“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(19), p. 7. doi: 10.15388/batp.2019.7.

Santrauka

Atliekant įmonių finansinės būklės analizę naudojami bendri ekonominiai, matematiniai ir euristiniai tyrimo būdai. Iš bendrų ekonominių tyrimo būdų praktikoje plačiausiai naudojamas lyginimo būdas. Jį taikant faktiniai rodikliai (absoliutiniai ir santykiniai) lyginami su planiniais įmonės viduje; įmonės rodikliai lyginami su vidutiniais šakos ar geriausiais kitų įmonių rodikliais; lyginami įvairių laikotarpių rodikliai. Tačiau iki šiol praktikoje beveik netaikomas lyginimo būdo metodas naudojant tam tikrų rodiklių vidurkius ir ypač daugiamačius. Straipsnio tikslas - parengti statistinio lyginimo būdo taikymo metodiką, pagrįstą daugiamačio vidurkio skaičiavimu ir vertinimu. Tikslui pasiekti taikyti tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizės, informacijos rinkimo, grupavimo, detalizavimo ir apibendrinimo. Straipsnyje nagrinėjama tradicinio lyginimo būdo reikšmė, privalumai ir trūkumai. Pasiūlyta lyginimo būdo taikymo metodika, pagrįsta daugiamačio vidurkio skaičiavimu ir jų lyginimu. Pateikiamas konkretus pavyzdys, kaip reikia taikyti lyginimo būdą naudojant daugiamačių vidurkių skaičiavimo metodą įmonių finansinei būklei įvertinti.

HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.