T. 21 (2020): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

T. 21 (2020)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2020-03-26

Straipsniai

Neringa Grincevičienė
Nuotolinio darbo naudojimo intensyvumo poveikis darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo balansui
Santraukos peržiūros 2459 | Straipsnio (HTML) peržiūros 1050
Daiva Raziūnienė | Gintarė Juškaitė
Apskaitos klaidų ir apgaulės nustatymas: atvejo analizė
Santraukos peržiūros 966 | Straipsnio (HTML) peržiūros 641
Daiva Tamulevičienė | Jonas Mackevičius | Lionius Gaižauskas
Standartinių išlaidų ir normatyvinio metodų taikymo gamybos įmonėse metodika
Santraukos peržiūros 1017 | Straipsnio (HTML) peržiūros 423
Kamilė Medeckytė | Daiva Tamulevičienė
Strateginė valdymo apskaita: informacijos taikymo sritys ir instrumentai
Santraukos peržiūros 1100 | Straipsnio (HTML) peržiūros 611
Jonas Mackevičius | Romualdas Valkauskas | Diana Bachtijeva
Laiko eilutės interpoliacija ir jos metodų taikymas atliekant finansinę analizę
Santraukos peržiūros 476 | Straipsnio (HTML) peržiūros 384
Asta Salienė | Daiva Tamulevičienė | Lionius Gaižauskas
Veiklos audito samprata ir funkcijos: teorinė studija
Santraukos peržiūros 971 | Straipsnio (HTML) peržiūros 574