T. 21 (2020): Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika

T. 21 (2020)

Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika
Publikuota 2020-03-26

Straipsniai

Neringa Grincevičienė
Nuotolinio darbo naudojimo intensyvumo poveikis darbuotojų darbo ir asmeninio gyvenimo balansui
Santraukos peržiūros 1238 | Straipsnio (HTML) peržiūros 454
Daiva Raziūnienė | Gintarė Juškaitė
Apskaitos klaidų ir apgaulės nustatymas: atvejo analizė
Santraukos peržiūros 484 | Straipsnio (HTML) peržiūros 194
Daiva Tamulevičienė | Jonas Mackevičius | Lionius Gaižauskas
Standartinių išlaidų ir normatyvinio metodų taikymo gamybos įmonėse metodika
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (HTML) peržiūros 120
Kamilė Medeckytė | Daiva Tamulevičienė
Strateginė valdymo apskaita: informacijos taikymo sritys ir instrumentai
Santraukos peržiūros 304 | Straipsnio (HTML) peržiūros 155
Jonas Mackevičius | Romualdas Valkauskas | Diana Bachtijeva
Laiko eilutės interpoliacija ir jos metodų taikymas atliekant finansinę analizę
Santraukos peržiūros 124 | Straipsnio (HTML) peržiūros 87
Asta Salienė | Daiva Tamulevičienė | Lionius Gaižauskas
Veiklos audito samprata ir funkcijos: teorinė studija
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (HTML) peržiūros 110