Laiko eilutės interpoliacija ir jos metodų taikymas atliekant finansinę analizę
Straipsniai
Jonas Mackevičius
Vilniaus universitetas
Romualdas Valkauskas
Vilniaus universitetas
Diana Bachtijeva
Vilniaus universitetas
Publikuota 2020-07-28
https://doi.org/10.15388/batp.2020.21
HTML

Reikšminiai žodžiai

finansinė analizė
matematiniai tyrimo būdai
laiko eilutės būdas
interpoliacija
interpoliacijos metodai

Kaip cituoti

Mackevičius J., Valkauskas R. ir Bachtijeva D. (2020) „Laiko eilutės interpoliacija ir jos metodų taikymas atliekant finansinę analizę “, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 210, p. 6. doi: 10.15388/batp.2020.21.

Santrauka

Šiuolaikinėmis rinkos ekonomikos sąlygomis įmonių finansinei būklei ir veiklos rezultatams įvertinti svarbią reikšmę turi finansinės analizės informacija. Jos atlikimo metu naudojami bendri ekonominiai, matematiniai, euristiniai būdai. Straipsnyje nagrinėjama vieno iš matematinių tyrimo būdų – laiko eilutės būdo ir jos tyrimo metodų taikymo galimybės finansinėje analizėje, aptariama interpoliacijos metodų vieta ir vaidmuo finansinėje analizėje. Straipsnyje atskleista, kad interpoliacijos metodai, kurie gali būti naudojami siekiant nustatyti įmonės finansinių rodiklių buvusias reikšmes ar įvardinti priežastis, lėmusias įmonės finansinę būklę ir veiklos rezultatus yra šie: 1) grafiškoji bei aritmetinė interpoliacija tiesės lygtimi; 2) geometrinė interpoliacija pagal sudėtinių procentų formulę ir 3) interpoliacija vidurkiais.

HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai