Įmonės bankroto priežasčių klasterizavimas
Straipsniai
Lukas Giriūnas
Mykolo Romerio Universitetas, Lietuva
Jonas Mackevičius
Vilniaus universitetas, Lietuva
Romualdas Valkauskas
Vilniaus universitetas, Lietuva
Publikuota 2013-12-18
https://doi.org/10.15388/batp.2013.13465
PDF

Reikšminiai žodžiai

bankrotas
bankroto priežastys
bankroto priežasčių medis
klasterizavimas

Kaip cituoti

Giriūnas L., Mackevičius J. ir Valkauskas R. (2013) „Įmonės bankroto priežasčių klasterizavimas“, Buhalterinės apskaitos teorija ir praktika, 0(14), p. 72-82. doi: 10.15388/batp.2013.13465.

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos įmonių vidaus ir išorės bankroto priežasčių išskyrimo ir grupavimo teorinės nuostatos tam pasitelkiant daugiamatės analizės metodus. Straipsnyje teigiama, kad konkurencinės aplinkos sąlygomis spartėja ūkio subjektų kūrimosi ir likvidavimosi procesai, o dėl to formuojasi itin platus bankroto priežasčių spektras, kuriame kokybinės analizės būdu išskiriamos tokių priežasčių grupės. Objektyvioms bankroto priežasčių grupėms – klasteriams formuoti šį kelią racionalu papildyti kiekybiniais tyrimais.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.