T. 49 (2022)

T. 49 (2022)

Colloquia

Redaktorė Regina Rinkauskienė
Maketuotoja Gražina Kazlauskienė
Į anglų kalbą vertė Dalia Cidzikaitė

Redakcijos adresas / Address:
Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas / Institute of Lithuanian Literature and Folklore
Antakalnio g. 6, LT-10308, Vilnius, Lietuva
El. paštas: colloquia@llti.lt

Išleido Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Antakalnio g. 6, LT-10308 Vilnius, Lietuva
www.llti.lt

Spausdino UAB „Vitae Litera“, Savanorių pr. 137, LT-44146 Kaunas

Publikuota 2022-07-19

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 2 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1
1-8
PDF
Gitana Vanagaitė
Pratarmė
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
9-12
PDF

Straipsniai

Iveta Leitane
Gastropoetika tarpukario Lietuvos jidiš literatūroje: ankstyvoji Moišės Kulbako (1896–1937) kūryba
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
13-32
PDF
Giedrė Ivanova
Muzika Igno Šeiniaus kūryboje: keli akordai
Santraukos peržiūros 32 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
33-55
PDF
Rita Tūtlytė
Žemininkų kartos rekonstrukcija: Benediktas Labėnas
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
53-74
PDF
Gintarė Bernotienė
Poeto mirtis. Epitafijos ir dedikacijos Vytautui Mačerniui
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 13
79-102
PDF
Izabelė Skikaitė
Olgos Tokarczuk romano Bėgūnai mitinė struktūra
Santraukos peržiūros 13 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
103-124
PDF
Karolina Bagdonė
Jono Aisčio ir Sigito Gedos atviros kultūrinės tapatybės samprata: tarp universalumo ir tautinės savisaugos
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
118-137
PDF

Nuomonių domino

Marijus Šidlauskas
Apie karą
Santraukos peržiūros 9 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
147-152
PDF
Raimondas Kašauskas | Saulius Vasiliauskas
„Jaunystėje vadintis rašytoju atrodė pretenzinga“. Prozininką RAIMONDĄ KAŠAUSKĄ kalbina SAULIUS VASILIAUSKAS
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
153-167
PDF

Recenzijos

Jūratė Sprindytė
Inteligentai politinėje epochoje
Santraukos peržiūros 13 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
168-178
PDF
Petras Bražėnas
Paminklas didžiai asmenybei
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
179-187
PDF

Pabaigos puslapiai

Gitana Vanagaitė
Šio numerio autoriai
Santraukos peržiūros 2 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2
189
PDF