Pagrindinio ugdymo Lietuvos mokinių matematinių gebėjimų tyrimas
Internetinės technologijos
Valentina Dagienė
Lina Vinikienė
Elena Sutkutė
Publikuota 2018-01-25
https://doi.org/10.15388/Im.2017.79.11376
PDF

Reikšminiai žodžiai

klasikinė testų teorija
modernioji testų teorija
standartizuoti testai

Kaip cituoti

Dagienė V., Vinikienė L., & Sutkutė E. (2018). Pagrindinio ugdymo Lietuvos mokinių matematinių gebėjimų tyrimas. Information & Media, 79, 17-29. https://doi.org/10.15388/Im.2017.79.11376

Santrauka

Straipsnyje nagrinėjamos tokios problemos: mokinių pasiekimų vertinimas, pasiekimų vertinimo tyrimas, kaip mokiniai sprendžia matematikos užduotis pagal gebėjimų ir turinio sritis, pasiekimų lygmenis. Tyrimas remiasi šios srities moksline šaltinių analize ir lyginamąja statistinių duomenų analize. Apžvelgiama pagrindiniai standartizuotų testų bruožai, kokie moderniosios testų teorijos elementai naudojami jiems sudaryti, nurodomi, kokie Rascho modelio parametrai taikomi PISA tyrimuose. Taip pat pateikiamas 8 klasės matematikos standartizuoto testo užduotis sprendusių ir PISA tyrime dalyvavusių mokinių rezultatų palyginimas ir apibendrinimas. Straipsnyje palyginami standartizuotų testų ir PISA rezultatai pagal gebėjimų, turinio sritis, lyčių skirtumai pagal pasiekimų lygmenis. Siekiant atlikti mokinių rezultatų analizę pagal skirtingų užduočių sprendimą, buvo atrinkti užduočių rinkiniai. Šiame tyrime pateikiame kelis tokių užduočių pavyzdžius.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>