Kombinatorinių multiaibių komponenčių vektorių skirstiniai
Straipsniai
Eugenijus Manstavičius
Vilnius University
Robertas Petuchovas
Vilnius University
Publikuota 2012-12-15
https://doi.org/10.15388/LMR.A.2012.12
PDF

Kaip cituoti

Manstavičius E. ir Petuchovas R. (2012) „Kombinatorinių multiaibių komponenčių vektorių skirstiniai“, Lietuvos matematikos rinkinys, 53(A), p. 66–71. doi: 10.15388/LMR.A.2012.12.

SantraukaNagrinėjamos atsitiktinės kombinatorinės struktūros, vadinamos svorinėmis multiaibėmis. Jos sudarytos iš komponenčių, priklausančių aibei P, kurioje yra $\pi(j)$ elementų, o pastaroji seka tenkina aprėžtumo sąlygą. Tegul $\sigma$  yra n svorio multiaibė, paimta su vienoda tikimybe, ir $kj(\sigma)$ – svorio j komponenčių skaičius joje, čia $1 \leq j \leq n$. Apibrėžę atsitiktinį vektorių $kr(\sigma) = (k1(\sigma), . . . , kr(\sigma))$, $ 1 \lea r \leq n$, ištiriame jo skirstinio pilnosios variacijos atstumą nuo atitinkamo nepriklausomų koordinačių vektoriaus. Rezultatas panaudotas adityviųjų funkcijų centrinės ribinės teoremos įrodyme.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.