T. 54 (2013): B serija

T. 54 (2013)

Lietuvos matematikos rinkinys
B serija
Publikuota 2013-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
Eugenijus Manstavičius
Lietuvos matematikų draugijos veikla 2010–2013 metais
Santraukos peržiūros 82 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65
iv–xii
PDF

Straipsniai

Raimondas Čiegis | Gerda Jankevičiūtė | Teresė Leonavičienė
Pagrindinių komponenčių išskyrimo metodo taikymas Šredingerio lygčiai
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 72
1–5
PDF
Indrė Drulytė | Tomas Ruzgas
Neparametrinių tankio įvertinių lyginamoji analizė Monte Karlo metodu
Santraukos peržiūros 84 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 118
6–11
PDF
Arvydas Jokimaitis | Darius Petronaitis
Apie maksimalių oro temperatūrų Lietuvoje pasiskirstymą
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
12–16
PDF
Pranas Katauskis | Justina Dzimidaitė
Toksino neutralizavimo antikūnu, gerai išmaišytame tirpale, kompiuterinis tyrimas
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 71
17–22
PDF
Mindaugas Kavaliauskas
Ležandro polinomo eilės parinkimas tikslinio projektavimo tankio įvertinime
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
23–28
PDF
Kazimieras Navickis
Glaustinės kreivės ir glaustiniai paviršiai
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
29–33
PDF
Raimondas Barzdžiukas | Osvaldas Švitra | Ramunė Vilkytė
Prekių kainos dinamikos modelis su kintamu vėlavimu
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65
34–36
PDF
Feliksas Ivanauskas | Aleksas Pikturna | Karolis Valiulis
Universitetų biudžeto ir finansų kompiuterinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75
37–41
PDF
Aleksandras Krylovas | Rima Kriauzienė
Dujų dinamikos lygčių su pradinėmis ir kraštinėmis sąlygomis tyrimas ir atitinkamos suvidurkintos sistemos konstravimas
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
42–47
PDF
Aleksandras Krylovas | Olga Lavcel-Budko
Vienmačio dujų dinamikos uždavinio sprendinio asimptotinis aproksimavimas
Santraukos peržiūros 147 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70
48–53
PDF
Valentinas Podvezko | Askoldas Podviezko
Naujos absoliutaus daugiakriterio vertinimo galimybės
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 232
54–59
PDF
Liana Stonkienė | Feliksas Ivanauskas | Albertas Malinauskas
Interferencinių medžiagų įtakos amperometriniam jutikliui matematinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
60–65
PDF
Donatas Švitra | Ramunė Vilkytė
Akispūdžio dinamikos matematinis modelis
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 112
66–71
PDF
Antanas Apynis
Simplekso metodo rekurenčiųjų formulių taikymo klausimu
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 132
72–74
PDF
Algirdas Ažubalis
Miko Petrausko aritmetikos uždavinynai
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
75–80
PDF
Juozas Banionis
A. Mažylytės (1900–1972) nuopelnai plėtojant matematikos istoriją Lietuvoje
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 75
81–86
PDF
Rima Burneikaitė | Romualdas Kašuba
Mažosios tėvynės atspindžiai puošnesnės sąlygos uždaviniuose
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66
87–92
PDF
Nijolė Cibulskaitė | Vytautas Bernotas
Pedagoginės praktikos svarba rengiant matematikos mokytojus
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
93–98
PDF
Aistė Elijio | Ineta Alvarado
Nestandartinių matematikos uždavinių knygos dizaino galimybės
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
99–104
PDF
Vilma Gesevičienė | Edmundas Mazėtis
IV klasės mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimus sąlygojantys veiksniai
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 105
105–110
PDF
Eglė Jakaitytė | Algirdas Kaučikas | Edmundas Mazėtis
2013 m. LEU jaunųjų matematikų olimpiados apžvalga
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
111–116
PDF
Romualdas Kašuba | Regina Rudalevičienė
5–8 klasių mokinių problemų sprendimų gebėjimų ugdymas „Kengūros“ vasaros stovykloje
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
117–122
PDF
Aleksandras Krylovas | Joana Kastickaitė
Testo užduočių sunkumo analizės patirtis: kai kurių mokyklinės matematikos uždavinių sunkumas
Santraukos peržiūros 135 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 118
123–128
PDF
Ričardas Kudžma | Simona Preidytė
Greimo semiotikos taikymas matematikos tekstų analizėje
Santraukos peržiūros 85 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
129–134
PDF
Jurgita Lieponienė
Debesų kompiuterijos paslaugų taikymas e. mokymesi
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
135–139
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
Madhavos formulės
Santraukos peržiūros 95 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69
140–145
PDF
Juozas Juvencijus Mačys | Jurgis Sušinskas
Eilučių propedeutika mokykloje
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 70
146–150
PDF
Edmundas Mazėtis | Grigorijus Melničenko
Trikampio kampų sinusų ir kosinusų racionaliosios reikšmės
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1074
151–154
PDF
Jolanta Miliauskaitė | Albertas Čaplinskas
Kai kurie magistrantų ir doktorantų literatūros apžvalgų rašymo metodiniai aspektai
Santraukos peržiūros 164 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 94
155–160
PDF
Regina Novikienė | Rasa Matiukaitė
Gilaus ir paviršutiniško matematikos mokymosi raiškos tendencijos KTU
Santraukos peržiūros 104 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 91
161–166
PDF
Albertas Pincevičius | Svajonė Bekešienė
Pasirenkamojo dalyko „Intelektualiosios technologijos karyboje“ dėstymo ypatumai
Santraukos peržiūros 89 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83
167–172
PDF
Birutė Ragalytė | Alma Paukštienė
Tarpukario Lietuvos periodika matematikos mokymo realiam gyvenimui ir vaizdumo klausimais
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
173–177
PDF
Olegas Ramašauskas
Daugiamačių skaitinių masyvų vizualizavimas kietakūniais objektais
Santraukos peržiūros 82 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 77
178–183
PDF
Viktorija Sičiūnienė | Janina Dargytė
Aštuntokų matematikos pasiekimai: kokybiniai ir kiekybiniai aspektai
Santraukos peržiūros 87 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111
184–189
PDF
Viktorija Sičiūnienė | Jūratė Valatkevičienė
Matematikos mokytojo pasirengimo taikyti informacines technologijas mokinių mokymui(si) tyrimas
Santraukos peržiūros 100 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111
190–195
PDF
Eugenijus Stankus
Dar kartą apie matematikos mokytojų rengimą
Santraukos peržiūros 90 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 66
196–200
PDF