T 54 (2013): B serija

T 54 (2013)

Lietuvos matematikos rinkinys
B serija
Publikuota 2013-12-15

Pradžios puslapiai

Artūras Štikonas
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 217 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 49
Eugenijus Manstavičius
Lietuvos matematikų draugijos veikla 2010–2013 metais
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117
iv–xii
PDF

Straipsniai

Raimondas Čiegis | Gerda Jankevičiūtė | Teresė Leonavičienė
Pagrindinių komponenčių išskyrimo metodo taikymas Šredingerio lygčiai
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 132
1–5
PDF
Indrė Drulytė | Tomas Ruzgas
Neparametrinių tankio įvertinių lyginamoji analizė Monte Karlo metodu
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 178
6–11
PDF
Arvydas Jokimaitis | Darius Petronaitis
Apie maksimalių oro temperatūrų Lietuvoje pasiskirstymą
Santraukos peržiūros 152 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 126
12–16
PDF
Pranas Katauskis | Justina Dzimidaitė
Toksino neutralizavimo antikūnu, gerai išmaišytame tirpale, kompiuterinis tyrimas
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 123
17–22
PDF
Mindaugas Kavaliauskas
Ležandro polinomo eilės parinkimas tikslinio projektavimo tankio įvertinime
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 127
23–28
PDF
Kazimieras Navickis
Glaustinės kreivės ir glaustiniai paviršiai
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 115
29–33
PDF
Raimondas Barzdžiukas | Osvaldas Švitra | Ramunė Vilkytė
Prekių kainos dinamikos modelis su kintamu vėlavimu
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 110
34–36
PDF
Feliksas Ivanauskas | Aleksas Pikturna | Karolis Valiulis
Universitetų biudžeto ir finansų kompiuterinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 133
37–41
PDF
Aleksandras Krylovas | Rima Kriauzienė
Dujų dinamikos lygčių su pradinėmis ir kraštinėmis sąlygomis tyrimas ir atitinkamos suvidurkintos sistemos konstravimas
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106
42–47
PDF
Aleksandras Krylovas | Olga Lavcel-Budko
Vienmačio dujų dinamikos uždavinio sprendinio asimptotinis aproksimavimas
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113
48–53
PDF
Valentinas Podvezko | Askoldas Podviezko
Naujos absoliutaus daugiakriterio vertinimo galimybės
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 480
54–59
PDF
Liana Stonkienė | Feliksas Ivanauskas | Albertas Malinauskas
Interferencinių medžiagų įtakos amperometriniam jutikliui matematinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 120
60–65
PDF
Donatas Švitra | Ramunė Vilkytė
Akispūdžio dinamikos matematinis modelis
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 201
66–71
PDF
Antanas Apynis
Simplekso metodo rekurenčiųjų formulių taikymo klausimu
Santraukos peržiūros 189 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 202
72–74
PDF
Algirdas Ažubalis
Miko Petrausko aritmetikos uždavinynai
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 359
75–80
PDF
Juozas Banionis
A. Mažylytės (1900–1972) nuopelnai plėtojant matematikos istoriją Lietuvoje
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 125
81–86
PDF
Rima Burneikaitė | Romualdas Kašuba
Mažosios tėvynės atspindžiai puošnesnės sąlygos uždaviniuose
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119
87–92
PDF
Nijolė Cibulskaitė | Vytautas Bernotas
Pedagoginės praktikos svarba rengiant matematikos mokytojus
Santraukos peržiūros 152 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 129
93–98
PDF
Aistė Elijio | Ineta Alvarado
Nestandartinių matematikos uždavinių knygos dizaino galimybės
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 162
99–104
PDF
Vilma Gesevičienė | Edmundas Mazėtis
IV klasės mokinių matematikos mokymo(si) pasiekimus sąlygojantys veiksniai
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 170
105–110
PDF
Eglė Jakaitytė | Algirdas Kaučikas | Edmundas Mazėtis
2013 m. LEU jaunųjų matematikų olimpiados apžvalga
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113
111–116
PDF
Romualdas Kašuba | Regina Rudalevičienė
5–8 klasių mokinių problemų sprendimų gebėjimų ugdymas „Kengūros“ vasaros stovykloje
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 137
117–122
PDF
Aleksandras Krylovas | Joana Kastickaitė
Testo užduočių sunkumo analizės patirtis: kai kurių mokyklinės matematikos uždavinių sunkumas
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 179
123–128
PDF
Ričardas Kudžma | Simona Preidytė
Greimo semiotikos taikymas matematikos tekstų analizėje
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 176
129–134
PDF
Jurgita Lieponienė
Debesų kompiuterijos paslaugų taikymas e. mokymesi
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 168
135–139
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
Madhavos formulės
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 119
140–145
PDF
Juozas Juvencijus Mačys | Jurgis Sušinskas
Eilučių propedeutika mokykloje
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106
146–150
PDF
Edmundas Mazėtis | Grigorijus Melničenko
Trikampio kampų sinusų ir kosinusų racionaliosios reikšmės
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1495
151–154
PDF
Jolanta Miliauskaitė | Albertas Čaplinskas
Kai kurie magistrantų ir doktorantų literatūros apžvalgų rašymo metodiniai aspektai
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 153
155–160
PDF
Regina Novikienė | Rasa Matiukaitė
Gilaus ir paviršutiniško matematikos mokymosi raiškos tendencijos KTU
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 130
161–166
PDF
Albertas Pincevičius | Svajonė Bekešienė
Pasirenkamojo dalyko „Intelektualiosios technologijos karyboje“ dėstymo ypatumai
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 124
167–172
PDF
Birutė Ragalytė | Alma Paukštienė
Tarpukario Lietuvos periodika matematikos mokymo realiam gyvenimui ir vaizdumo klausimais
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 135
173–177
PDF
Olegas Ramašauskas
Daugiamačių skaitinių masyvų vizualizavimas kietakūniais objektais
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117
178–183
PDF
Viktorija Sičiūnienė | Janina Dargytė
Aštuntokų matematikos pasiekimai: kokybiniai ir kiekybiniai aspektai
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
184–189
PDF
Viktorija Sičiūnienė | Jūratė Valatkevičienė
Matematikos mokytojo pasirengimo taikyti informacines technologijas mokinių mokymui(si) tyrimas
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 192
190–195
PDF
Eugenijus Stankus
Dar kartą apie matematikos mokytojų rengimą
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 103
196–200
PDF