T. 53 (2012): A serija

T. 53 (2012)

Lietuvos matematikos rinkinys
A serija
Publikuota 2012-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17

Straipsniai

Romas Alonderis
Žymėtas sekvencinis skaičiavimas propozicinei tiesinio laiko logikai
Santraukos peržiūros 419 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
1–6
PDF
Algirdas Ambrazevičius | Alicija Eismontaitė
Apie vieną disociatyviosios adsorbcijos ir asociatyviosios desorbcijos matematinį modelį
Santraukos peržiūros 410 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
7–12
PDF
Aidas Balčiūnas
Transformacijos formulė, susijusi su Dirichlė L-funkcija, su pagrindiniu charakteriu
Santraukos peržiūros 405 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40
13–18
PDF
Andrius Čiginas
Baigtinių populiacijų L-statistikų savirankos ir visrakčio dispersijos įvertinių pagrįstumas
Santraukos peržiūros 415 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
19–23
PDF
Lina Dreižienė | Marta Karaliutė
Skirtingų erdvinių asimptotikų įtaka klasifikavimo klaidai
Santraukos peržiūros 424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
24–29
PDF
Irma Ivanovienė | Jonas Rimas
Skirtingų erdvinių asimptotikų įtaka klasifikavimo klaidai
Santraukos peržiūros 412 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
30–35
PDF
Justina Jachimavičienė
Išreikštinės skirtuminės schemos pseudoparabolinei lygčiai su integraline sąlyga
Santraukos peržiūros 417 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
36–41
PDF
Gintautas Jakimauskas | Leonidas Sakalauskas
Empirinis Bayeso regresinis modelis mažų tikimybių vertinimui
Santraukos peržiūros 431 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
42–47
PDF
Kristina Jakubėlienė
Tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniam operatoriui su integraline sąlyga
Santraukos peržiūros 390 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
48–53
PDF
Mantas Landauskas | Minvydas Ragulskis
Konvergavimo prie Arnoldo liežuvių apskritiniame vaizdavime greičio įvertinimas
Santraukos peržiūros 394 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 84
54–59
PDF
Oleg Lukašonok
Ribine teorema periodinems Hurvico dzeta funkcijoms su svoriu
Santraukos peržiūros 397 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
60–65
PDF
Eugenijus Manstavičius | Robertas Petuchovas
Kombinatorinių multiaibių komponenčių vektorių skirstiniai
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
66–71
PDF
Aleksėjus Mihalkovič | Eligijus Sakalauskas
MLF paremtas asimetrinis šifras ir jo saugumo parametrų įvertinimas
Santraukos peržiūros 427 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
72–77
PDF
Aleksas Mirinavičius
Skaidymo schemų dvimačiams ir trimačiams Šrėdingerio uždaviniams analizė
Santraukos peržiūros 422 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
78–83
PDF
Gintautas Misevičius
Jungtinė ribinė teorema najųjų formų dzeta funkcijoms
Santraukos peržiūros 395 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
84–89
PDF
Stanislovas Norgėla
Apie grynosios hibridinės logikos išsprendžiamumą
Santraukos peržiūros 337 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
90–95
PDF
Gailė Paukštaitė | Artūras Štikonas
Apibendrintosios Gryno funkcijos antrosios eilės diskretiesiems uždaviniams su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis
Santraukos peržiūros 353 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
96-101
PDF
Laura Paulionienė
Erdvinis ARMA modelis vėjų greičių duomenims
Santraukos peržiūros 480 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
102–107
PDF
Regimantas Pliuškevičius | Aurimas Paulius Girčys
Prisotinimo metodas bendrojo žinojimo logikai
Santraukos peržiūros 429 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
108–111
PDF
Gintaras Praninskas
Apie kai kurios hypererdvės su Ocanisk¸aja (C0,C1) topologija kardinalinius invariantus
Santraukos peržiūros 400 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
112–116
PDF
Lijana Stabingienė
Klasifikavimas realaus nuotolinio stebėjimo vaizdo, padengto debesimis
Santraukos peržiūros 424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
117–122
PDF
Jonas Mockus | Joana Katina | Igor Katin
Autoregresiniai slenkančio vidurkio modeliai kaip virtualios finansų biržos įrankis: eksperimentinis tyrimas
Santraukos peržiūros 203 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
129–134
PDF
Jonas Mockus | Igor Katin | Joana Katina
Akcijų biržos modelio interneto pagrindu eksperimentinis tyrimas
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
123–128
PDF
Paulius Vitkus | Eligijus Sakalauskas
Raktų apsikeitimo protokolo, paremto matricinio laipsnio funkcija, saugumo analizė
Santraukos peržiūros 408 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
135–140
PDF