T. 53 (2012): A serija

T. 53 (2012)

Lietuvos matematikos rinkinys
A serija
Publikuota 2012-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28

Straipsniai

Romas Alonderis
Žymėtas sekvencinis skaičiavimas propozicinei tiesinio laiko logikai
Santraukos peržiūros 449 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42
1–6
PDF
Algirdas Ambrazevičius | Alicija Eismontaitė
Apie vieną disociatyviosios adsorbcijos ir asociatyviosios desorbcijos matematinį modelį
Santraukos peržiūros 442 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
7–12
PDF
Aidas Balčiūnas
Transformacijos formulė, susijusi su Dirichlė L-funkcija, su pagrindiniu charakteriu
Santraukos peržiūros 441 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
13–18
PDF
Andrius Čiginas
Baigtinių populiacijų L-statistikų savirankos ir visrakčio dispersijos įvertinių pagrįstumas
Santraukos peržiūros 439 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
19–23
PDF
Lina Dreižienė | Marta Karaliutė
Skirtingų erdvinių asimptotikų įtaka klasifikavimo klaidai
Santraukos peržiūros 451 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
24–29
PDF
Irma Ivanovienė | Jonas Rimas
Skirtingų erdvinių asimptotikų įtaka klasifikavimo klaidai
Santraukos peržiūros 441 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 54
30–35
PDF
Justina Jachimavičienė
Išreikštinės skirtuminės schemos pseudoparabolinei lygčiai su integraline sąlyga
Santraukos peržiūros 448 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 35
36–41
PDF
Gintautas Jakimauskas | Leonidas Sakalauskas
Empirinis Bayeso regresinis modelis mažų tikimybių vertinimui
Santraukos peržiūros 451 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
42–47
PDF
Kristina Jakubėlienė
Tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniam operatoriui su integraline sąlyga
Santraukos peržiūros 413 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39
48–53
PDF
Mantas Landauskas | Minvydas Ragulskis
Konvergavimo prie Arnoldo liežuvių apskritiniame vaizdavime greičio įvertinimas
Santraukos peržiūros 424 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 103
54–59
PDF
Oleg Lukašonok
Ribine teorema periodinems Hurvico dzeta funkcijoms su svoriu
Santraukos peržiūros 428 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
60–65
PDF
Eugenijus Manstavičius | Robertas Petuchovas
Kombinatorinių multiaibių komponenčių vektorių skirstiniai
Santraukos peržiūros 205 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
66–71
PDF
Aleksėjus Mihalkovič | Eligijus Sakalauskas
MLF paremtas asimetrinis šifras ir jo saugumo parametrų įvertinimas
Santraukos peržiūros 458 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 50
72–77
PDF
Aleksas Mirinavičius
Skaidymo schemų dvimačiams ir trimačiams Šrėdingerio uždaviniams analizė
Santraukos peržiūros 445 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
78–83
PDF
Gintautas Misevičius
Jungtinė ribinė teorema najųjų formų dzeta funkcijoms
Santraukos peržiūros 425 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41
84–89
PDF
Stanislovas Norgėla
Apie grynosios hibridinės logikos išsprendžiamumą
Santraukos peržiūros 366 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
90–95
PDF
Gailė Paukštaitė | Artūras Štikonas
Apibendrintosios Gryno funkcijos antrosios eilės diskretiesiems uždaviniams su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis
Santraukos peržiūros 386 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51
96-101
PDF
Laura Paulionienė
Erdvinis ARMA modelis vėjų greičių duomenims
Santraukos peržiūros 505 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
102–107
PDF
Regimantas Pliuškevičius | Aurimas Paulius Girčys
Prisotinimo metodas bendrojo žinojimo logikai
Santraukos peržiūros 458 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40
108–111
PDF
Gintaras Praninskas
Apie kai kurios hypererdvės su Ocanisk¸aja (C0,C1) topologija kardinalinius invariantus
Santraukos peržiūros 434 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41
112–116
PDF
Lijana Stabingienė
Klasifikavimas realaus nuotolinio stebėjimo vaizdo, padengto debesimis
Santraukos peržiūros 451 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40
117–122
PDF
Jonas Mockus | Joana Katina | Igor Katin
Autoregresiniai slenkančio vidurkio modeliai kaip virtualios finansų biržos įrankis: eksperimentinis tyrimas
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 42
129–134
PDF
Jonas Mockus | Igor Katin | Joana Katina
Akcijų biržos modelio interneto pagrindu eksperimentinis tyrimas
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
123–128
PDF
Paulius Vitkus | Eligijus Sakalauskas
Raktų apsikeitimo protokolo, paremto matricinio laipsnio funkcija, saugumo analizė
Santraukos peržiūros 446 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61
135–140
PDF