T. 53 (2012): A serija

T. 53 (2012)

Lietuvos matematikos rinkinys
A serija
Publikuota 2012-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 108 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9

Straipsniai

Romas Alonderis
Žymėtas sekvencinis skaičiavimas propozicinei tiesinio laiko logikai
Santraukos peržiūros 354 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
1–6
PDF
Algirdas Ambrazevičius | Alicija Eismontaitė
Apie vieną disociatyviosios adsorbcijos ir asociatyviosios desorbcijos matematinį modelį
Santraukos peržiūros 350 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
7–12
PDF
Aidas Balčiūnas
Transformacijos formulė, susijusi su Dirichlė L-funkcija, su pagrindiniu charakteriu
Santraukos peržiūros 344 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
13–18
PDF
Andrius Čiginas
Baigtinių populiacijų L-statistikų savirankos ir visrakčio dispersijos įvertinių pagrįstumas
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
19–23
PDF
Lina Dreižienė | Marta Karaliutė
Skirtingų erdvinių asimptotikų įtaka klasifikavimo klaidai
Santraukos peržiūros 351 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
24–29
PDF
Irma Ivanovienė | Jonas Rimas
Skirtingų erdvinių asimptotikų įtaka klasifikavimo klaidai
Santraukos peržiūros 355 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 15
30–35
PDF
Justina Jachimavičienė
Išreikštinės skirtuminės schemos pseudoparabolinei lygčiai su integraline sąlyga
Santraukos peržiūros 357 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
36–41
PDF
Gintautas Jakimauskas | Leonidas Sakalauskas
Empirinis Bayeso regresinis modelis mažų tikimybių vertinimui
Santraukos peržiūros 369 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
42–47
PDF
Kristina Jakubėlienė
Tikrinių reikšmių uždavinys diferencialiniam operatoriui su integraline sąlyga
Santraukos peržiūros 329 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
48–53
PDF
Mantas Landauskas | Minvydas Ragulskis
Konvergavimo prie Arnoldo liežuvių apskritiniame vaizdavime greičio įvertinimas
Santraukos peržiūros 331 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
54–59
PDF
Oleg Lukašonok
Ribine teorema periodinems Hurvico dzeta funkcijoms su svoriu
Santraukos peržiūros 331 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
60–65
PDF
Eugenijus Manstavičius | Robertas Petuchovas
Kombinatorinių multiaibių komponenčių vektorių skirstiniai
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
66–71
PDF
Aleksėjus Mihalkovič | Eligijus Sakalauskas
MLF paremtas asimetrinis šifras ir jo saugumo parametrų įvertinimas
Santraukos peržiūros 348 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
72–77
PDF
Aleksas Mirinavičius
Skaidymo schemų dvimačiams ir trimačiams Šrėdingerio uždaviniams analizė
Santraukos peržiūros 362 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
78–83
PDF
Gintautas Misevičius
Jungtinė ribinė teorema najųjų formų dzeta funkcijoms
Santraukos peržiūros 332 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 11
84–89
PDF
Stanislovas Norgėla
Apie grynosios hibridinės logikos išsprendžiamumą
Santraukos peržiūros 281 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
90–95
PDF
Gailė Paukštaitė | Artūras Štikonas
Apibendrintosios Gryno funkcijos antrosios eilės diskretiesiems uždaviniams su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis
Santraukos peržiūros 274 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 10
96-101
PDF
Laura Paulionienė
Erdvinis ARMA modelis vėjų greičių duomenims
Santraukos peržiūros 336 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
102–107
PDF
Regimantas Pliuškevičius | Aurimas Paulius Girčys
Prisotinimo metodas bendrojo žinojimo logikai
Santraukos peržiūros 361 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 12
108–111
PDF
Gintaras Praninskas
Apie kai kurios hypererdvės su Ocanisk¸aja (C0,C1) topologija kardinalinius invariantus
Santraukos peržiūros 339 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
112–116
PDF
Lijana Stabingienė
Klasifikavimas realaus nuotolinio stebėjimo vaizdo, padengto debesimis
Santraukos peržiūros 353 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
117–122
PDF
Jonas Mockus | Joana Katina | Igor Katin
Autoregresiniai slenkančio vidurkio modeliai kaip virtualios finansų biržos įrankis: eksperimentinis tyrimas
Santraukos peržiūros 133 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 9
129–134
PDF
Jonas Mockus | Igor Katin | Joana Katina
Akcijų biržos modelio interneto pagrindu eksperimentinis tyrimas
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 7
123–128
PDF
Paulius Vitkus | Eligijus Sakalauskas
Raktų apsikeitimo protokolo, paremto matricinio laipsnio funkcija, saugumo analizė
Santraukos peržiūros 344 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 8
135–140
PDF