KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų studijų nutraukimo priežasčių analizė
Straipsniai
Miglė Morkevičiūtė
Kauno technologijos universitetas
https://orcid.org/0000-0002-1747-6174
Violeta Kravčenkienė
Kauno technologijos universitetas
https://orcid.org/0000-0002-1574-7428
Publikuota 2019-12-06
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2019.15235
PDF

Reikšminiai žodžiai

matematikos egzaminas
studijos
studijų nutraukimas

Kaip cituoti

Morkevičiūtė M. ir Kravčenkienė V. (2019) „KTU Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto studentų studijų nutraukimo priežasčių analizė“, Lietuvos matematikos rinkinys, 60(B), p. 46-54. doi: 10.15388/LMR.B.2019.15235.

Santrauka

Šiame straipsnyje apžvelgiami Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos duomenys apie Lietuvos aukštųjų mokyklų studentus. Analizuojami Kauno technologijos universiteto studijų departamento turimi 2016–2018 m. duomenys apie studentų studijų nutraukimą, brandos egzaminų bei studijų modulių rezultatus. Panaudojus aprašomąją statistiką, koreliacinę, logistinę regresinę analizę bei išanalizavus studentų apklausos ir Matematikos ir gamtos mokslų fakulteto darbuotojų interviu išsiaiškinta, kaip pasiekimai mokykloje daro įtaką studijų modulių vertinimams bei studijų sėkmei.

matematikos egzaminas, studijos, studijų nutraukimas

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.