Daugyba kitaip pamokose itin gabiems vaikams
Straipsniai
Violeta Kravčenkienė
Kauno technologijos universitetas
Bronė Narkevičienė
Kauno technologijos universitetas
Publikuota 2018-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2018.5
PDF

Reikšminiai žodžiai

itin gabus mokinys
mokymo diferencijavimas
matematika

Kaip cituoti

Kravčenkienė V. ir Narkevičienė B. (2018) „Daugyba kitaip pamokose itin gabiems vaikams“, Lietuvos matematikos rinkinys, 59(B), p. 35-39. doi: 10.15388/LMR.B.2018.5.

Santrauka

Straipsnyje pristatomas itin gabių mokinių matematinio ugdymo atvejis Kauno~ m. tarpdisciplininėje ugdymo programos trečioje klasėje. Tokio ugdymo teorinis pagrindas – diferencijuoto mokymo taikymas, naudojant išorinį diferencijavimą – programa skirta viso miesto itin gabiems vaikams. Papildomi diferencijuoto mokymo aspektai: mokinių grupavimas pagal gabumų lygmenį, nestandartinio ugdymo turinio parinkimas, komandinis darbas ir individualizuotas vertinimas.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.