Pasirenkamojo dalyko „Intelektualiosios technologijos karyboje“ dėstymo ypatumai
Straipsniai
Albertas Pincevičius
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Svajonė Bekešienė
Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija
Publikuota 2013-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2013.31
PDF

Reikšminiai žodžiai

modeling of warfare
psychological testing
a stochastic model
Geographic Information System modeliavimas karyboje
psichologinis testavimas
stochastinis modelis
Geografinės informacinės sistemos

Kaip cituoti

Pincevičius, A. and Bekešienė, S. (trans.) (2013) “Pasirenkamojo dalyko „Intelektualiosios technologijos karyboje“ dėstymo ypatumai”, Lietuvos matematikos rinkinys, 54(B), pp. 167–172. doi:10.15388/LMR.B.2013.31.

Santrauka

Naudojantis Monte Karlo metodu, modeliuojami atskiro kario veiksmai kovos lauke, įvertinama atsitiktinių faktorių įtaka, atliekamas artilerijos poveikio įvertinimas ir rezultatai atvaizduojami žemėlapyje. Pateikta psichologinio testavimo programa, leidžianti tirti kario profesinį kryptingumą, organizacinius ir komunikacinius gebėjimus, lyderio ir kitas asmenybės savybes.

PDF