T. 52 (2011)

T. 52 (2011)

Lietuvos matematikos rinkinys
LMD darbai
Publikuota 2011-12-15

Straipsniai

Vytautas Kazakevičius | Vilius Stakėnas
Farey trupmenų pirminiai dalikliai
13–18
PDF
Antanas Apynis | Romualdas Kašuba | Eugenijus Stankus
Lietuvos regioniniai matematikos konkursai: patirtis ir perspektyvos
62–66
PDF
Laura Gudelytė | Aleksandras Krylovas | Tadas Laukevičius
Studentų motyvacijos mokytis matematikos ir dėstytojų vertinimo metodikų tyrimas
78–82
PDF
Eglė Jakaitytė | Algirdas Kaučikas | Edmundas Mazėtis
2011 m. VPU Jaunųjų matematikų olimpiados apžvalga
83–88
PDF
Roma Kačinskaitė | Audronė Rimkevičienė
Matematikos studijų dalykų dermė ŠU ir ŠVK
95–99
PDF
Algis Kavaliauskas | Inga Žilinskienė
Kai kurie kombinatorikos ir statistikos mokymo ypatumai
100–104
PDF
Ričardas Kudžma | Lina Jakubonienė
Pagalbinės medžiagos naudojimas egzaminų metu
105–109
PDF
122–127
PDF
128–133
PDF
134–139
PDF
Vytautas Merkys | Romualdas Uždavinys | Vitolda Verikaitė
Docento Boriso Voronkovo (1911 02 23–1987 05 06) šimtmečio jubiliejų minint
167–172
PDF
Vidmantas Povilas Pekarskas
Matematika VDU 1940–1943 metais
173–177
PDF
Lijana Stabingienė | Giedrius Stabingis | Kęstutis Dučinskas
Vaizdų, modeliuojamų Gauso atsitiktiniais laukais, klasifikavimo metodų palyginimas
200–204
PDF
Nikolaj Grigorjev | Gediminas Stepanauskas
Paskaitų tvarkaraščiai ir Monte Karlo metodas
205–207
PDF
208–213
PDF
Karolina Piaseckienė | Marijus Radavičius
Lietuvių kalbos vaizdingumo raiškos priemonių analizė
220–224
PDF
Julius Andrikonis | Regimantas Pliuškevičius
Dubliavimo eliminavimas modalumo logikoms S5 ir KD45
237–242
PDF
Haroldas Giedra | Jūratė Sakalauskaitė
Sekvencinis skaičiavimas koreliatyvių žinių logikai
243–248
PDF
Aurimas Paulius Girčys | Regimantas Pliuškevičius
Išvedimų specializacija bendrojo žinojimo logikai
249–252
PDF
Gintautas Misevičius | Stasys Puškorius | Valentina Vilutienė
Poligonų ir aplinkinių miškų medžių pažeidimų kulkomis ir skeveldromis tyrimas
262–267
PDF
Gediminas Murauskas | Marijus Radavičius
Studentų internetinės apklausos duomenų analizė
321–326
PDF
332–337
PDF
Algimantas Bikelis | Juozas Augutis | Kazimieras Padvelskis
Asimptotiniai skleidiniai normalinės aproksimacijos atveju
349–352
PDF
Algimantas Bikelis | Juozas Augutis | Kazimieras Padvelskis
Kvazigardelinių atsitiktinių dydžių serijų sumų skirstinių asimptotinė analizė
353-358
PDF
Algimantas Bikelis | Kazimieras Padvelskis | Pranas Vaitkus
Kvazigardelinių atsitiktinių dydžių sumų skirstinių asimptotiniai skleidiniai
359-364
PDF