T. 52 (2011)

T. 52 (2011)

Lietuvos matematikos rinkinys
LMD darbai
Publikuota 2011-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29

Straipsniai

Sondra Černigova
Periodinės dzeta funkcijos su racionaliuoju parametru
Santraukos peržiūros 220 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
1–6
PDF
Danutė Regina Genienė
Dvimatė ribinė teorema Lercho dzeta funkcijoms. II
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
7–12
PDF
Vytautas Kazakevičius | Vilius Stakėnas
Farey trupmenų pirminiai dalikliai
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
13–18
PDF
Jovita Rašytė
Apie kai kurių sudėtinių funkcijų nulius
Santraukos peržiūros 173 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
19–24
PDF
Gintautas Gudynas
Apie Hamiltono-Jakobi lygčių sprendinių išraiškas
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
23-27
PDF
Kristina Kaulakytė
Stacionarus Navjė–Stokso uždavinys su nehomogenine kraštine sąlyga neaprėžtoje srityje
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
28-33
PDF
Aleksandras Krylovas | Rima Kriauzienė
Skysčio judėjimo elastingame vamzdyje matematinio modelio asimptotinė analizė
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
34–38
PDF
Kazimieras Navickis
Aukštesnių eilių glaustiniai hiperpaviršiai
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
39–43
PDF
Kazimieras Navickis
Neholonominių kompleksų NGr(1, 5, 5) geometrija
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
44–47
PDF
Gintaras Praninskas
Apie baigtinių poaibių erdvės kardinalinius invariantus
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
48–52
PDF
Severinas Zube
Kvaternioninės racionalios Bézier kreivės
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 108
53–58
PDF
Antanas Apynis
Kramerio formulių taikymo klausimu
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 110
59–61
PDF
Antanas Apynis | Romualdas Kašuba | Eugenijus Stankus
Lietuvos regioniniai matematikos konkursai: patirtis ir perspektyvos
Santraukos peržiūros 218 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
62–66
PDF
Antanas Apynis | Edmundas Mazėtis
Matematinio ugdymo vidurinėse mokyklose ir gimnazijose problemos
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
67–71
PDF
Nijolė Cibulskaitė
Matematikos mokytojų taikomos mokymo(si) metodikos V–VI klasėse kaita interpretacinės pedagogikos aspektu
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61
72–77
PDF
Laura Gudelytė | Aleksandras Krylovas | Tadas Laukevičius
Studentų motyvacijos mokytis matematikos ir dėstytojų vertinimo metodikų tyrimas
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
78–82
PDF
Eglė Jakaitytė | Algirdas Kaučikas | Edmundas Mazėtis
2011 m. VPU Jaunųjų matematikų olimpiados apžvalga
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
83–88
PDF
Anita Juškevičienė
Antros kartos saityno technologijos ir mokymas(is)
Santraukos peržiūros 228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 164
89–94
PDF
Roma Kačinskaitė | Audronė Rimkevičienė
Matematikos studijų dalykų dermė ŠU ir ŠVK
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
95–99
PDF
Algis Kavaliauskas | Inga Žilinskienė
Kai kurie kombinatorikos ir statistikos mokymo ypatumai
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 103
100–104
PDF
Ričardas Kudžma | Lina Jakubonienė
Pagalbinės medžiagos naudojimas egzaminų metu
Santraukos peržiūros 180 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
105–109
PDF
Eugenijus Kurilovas | Inga Žilinskienė
Kokybės vertinimo metodų taikymas mokomiesiems scenarijams vertinti
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 35
110–115
PDF
Jurgita Lieponienė | Regina Kulvietienė
Pažymių konvertavimo iš vienos vertinimo skalės į kitą matematinis modelis
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
116–121
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
Funkcinės lygtys kaip mokyklinė tema
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 658
122–127
PDF
A. Ostapenko | Olga Januškevičienė
Matematinės informacijos įsisavinimo efektyvumo klausimu
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
128–133
PDF
Regina Rudalevičienė | Romualdas Kašuba
Kelios paprastos pastabos apie „Kengūros“ grožį ir naudą
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 83
134–139
PDF
140–145
PDF
Juozas Banionis
Antanas Matulevičius ir jo peterburgietiškas „Aritmetikos uždavinynas“
Santraukos peržiūros 213 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
146–149
PDF
Henrikas Jasiūnas | Vitolda Verikaitė
Apie profesoriaus Arono Naftalevičiaus (1921 03 24–1999 07 02) veiklą Vilniaus universitete
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 62
150–155
PDF
Nijolė Kalinauskaitė
Aleksandro Dambrausko naujosios trigonometrinės sistemos
Santraukos peržiūros 169 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 60
156–160
PDF
Joana Kastickaitė
Matematinė Juozo Stoukaus (1886–1946) veikla
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
161–166
PDF
Vytautas Merkys | Romualdas Uždavinys | Vitolda Verikaitė
Docento Boriso Voronkovo (1911 02 23–1987 05 06) šimtmečio jubiliejų minint
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
167–172
PDF
Vidmantas Povilas Pekarskas
Matematika VDU 1940–1943 metais
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 44
173–177
PDF
Birutė Ragalytė | Alma Paukštienė
Tarpukario Lietuvos pedagoginė periodika trupmenų mokymo klausimais
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 505
178–183
PDF
Julija Anilionienė
Volterra eilučių taikymas signalų iškraipymų analizei
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
184–188
PDF
Irma Ivanovienė | Jonas Rimas
Matricinės transcendetinės charakteringosios lygties šaknų radimas taikant Lamberto W funkciją
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81
189–194
PDF
Aleksandras Krylovas | Natalja Kosareva | Laura Gudelytė
Socialinių indikatorių konstravimas taikant informacijos matavimo principus. Nekilnojamojo turto kainos modeliavimo pavyzdys
Santraukos peržiūros 239 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 37
195–199
PDF
Lijana Stabingienė | Giedrius Stabingis | Kęstutis Dučinskas
Vaizdų, modeliuojamų Gauso atsitiktiniais laukais, klasifikavimo metodų palyginimas
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
200–204
PDF
Nikolaj Grigorjev | Gediminas Stepanauskas
Paskaitų tvarkaraščiai ir Monte Karlo metodas
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
205–207
PDF
Mindaugas Kavaliauskas
Muzikinių duomenų statistinė analizė
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
208–213
PDF
Mantas Landauskas | Eimutis Valakevičius
MCMC metodu paremtas aptarnavimo sistemos modeliavimas iš empirinių duomenų
Santraukos peržiūros 180 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
214–219
PDF
Karolina Piaseckienė | Marijus Radavičius
Lietuvių kalbos vaizdingumo raiškos priemonių analizė
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
220–224
PDF
Romas Alonderis
Sekvencinis skaičiavimas teiginių laiko logikai su laiko tarpsniais
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
225–230
PDF
Romas Alonderis | Regimantas Pliuškevičius
Sekvencinis skaičiavimas be pjūvio, invariantinės taisyklės ir ciklų tikrinimo tiesinio laiko teiginių logikai
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
231–236
PDF
Julius Andrikonis | Regimantas Pliuškevičius
Dubliavimo eliminavimas modalumo logikoms S5 ir KD45
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 39
237–242
PDF
Haroldas Giedra | Jūratė Sakalauskaitė
Sekvencinis skaičiavimas koreliatyvių žinių logikai
Santraukos peržiūros 176 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
243–248
PDF
Aurimas Paulius Girčys | Regimantas Pliuškevičius
Išvedimų specializacija bendrojo žinojimo logikai
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
249–252
PDF
Stanislovas Norgėla
Rezoliucijų metodas hibridinėms logikoms
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
253–256
PDF
Jūratė Sakalauskaitė
Dalinis pjūvio eliminavimas daugiamodalumų logikų junginiams su praeities laiku
Santraukos peržiūros 164 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
257–261
PDF
Gintautas Misevičius | Stasys Puškorius | Valentina Vilutienė
Poligonų ir aplinkinių miškų medžių pažeidimų kulkomis ir skeveldromis tyrimas
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
262–267
PDF
Albertas Pincevičius
Intelektualiųjų technologijų taikymai modeliuojant karybos uždavinius
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40
268–273
PDF
Eugenija Bieliauskienė
Bankroto tikimybė skirtingai pasiskirsčiusioms žaloms: geometrinio dėsnio atvejis
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
274–279
PDF
Jonas Mockus | Justas Stašionis
Apie eksperimentinį Pareto-Lipšico optimizacijos tyrimą
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
280–284
PDF
Kristina Jakubelienė
Dvimatės parabolinės lygties su dviem nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis sprendimas
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
285–290
PDF
Svetlana Roman | Artūras Štikonas
Diskretaus uždavinio su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis Gryno funkcija
Santraukos peržiūros 230 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
291-296
PDF
Agnė Skučaitė | Artūras Štikonas
Šturmo ir Liuvilio uždavinio su nelokaliosiomis integralinėmis sąlygomis tyrimas
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
297-302
PDF
Kristina Skučaitė-Bingelė | Artūras Štikonas
Stacionariojo uždavinio su viena dvitaške nelokaliąja sąlyga kompleksinių tikrinių reikšmių tyrimas
Santraukos peržiūros 265 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 33
303-308
PDF
Andrius Čiginas | Tomas Rudys
Medianos skirstinio aproksimacijos sluoksninėms imtims
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
309–314
PDF
Lina Dreižienė
Tiesinė diskriminantinė erdvinių Gauso duomenų analizė, naudojant anizotropijos koeficiento įvertinius
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 45
315–320
PDF
Gediminas Murauskas | Marijus Radavičius
Studentų internetinės apklausos duomenų analizė
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 89
321–326
PDF
Pavel Samusenko
chi2 testo nepagrįstumas išsklaidytiems kategoriniams duomenims polinominio ėmimo atveju
Santraukos peržiūros 166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
327–331
PDF
Roma Uzdanavičiūtė | Rimantas Rudzkis
Baltijos šalių sektorinių akcijų kainų indeksų VAR modelis
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
332–337
PDF
Rimantas Pupeikis
Apie rekurentinį baigtinės dažnių juostos diskrečiojo laiko signalų decimacijos stabdymą
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
338–342
PDF
Lina Zajančkauskienė
Programų kurtiesiems ir neprigirdintiesiems lokalizavimo ir internacionalizavimo metodika
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 148
343–348
PDF
Algimantas Bikelis | Juozas Augutis | Kazimieras Padvelskis
Asimptotiniai skleidiniai normalinės aproksimacijos atveju
Santraukos peržiūros 175 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
349–352
PDF
Algimantas Bikelis | Juozas Augutis | Kazimieras Padvelskis
Kvazigardelinių atsitiktinių dydžių serijų sumų skirstinių asimptotinė analizė
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
353-358
PDF
Algimantas Bikelis | Kazimieras Padvelskis | Pranas Vaitkus
Kvazigardelinių atsitiktinių dydžių sumų skirstinių asimptotiniai skleidiniai
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
359-364
PDF
Lina Dindienė | Arvydas Jokimaitis
Atsitiktinio skaičiaus dvimačių vektorių maksimumų konvergavimo greičio įvertis
Santraukos peržiūros 166 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
365-368
PDF
Aurelija Kasparavičiūtė | Leonas Saulis
Atsitiktinio dėmenų skaičiaus sumoms didžiųjų nuokrypių diskontavimo versija
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
369-374
PDF