Medžiagų koncentracijų tirpalų mišiniuose nustatymas, taikant biojutiklius ir dirbtinius neuroninius tinklus
Straipsniai
Linas Litvinas
Vilniaus universitetas
Romas Baronas
Vilniaus universitetas
Publikuota 2014-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.B.2014.15
PDF

Reikšminiai žodžiai

biojutiklis
dirbtiniai neuroniniai tinklai
principinių komponenčių analizė

Kaip cituoti

Litvinas L. ir Baronas R. (2014) „Medžiagų koncentracijų tirpalų mišiniuose nustatymas, taikant biojutiklius ir dirbtinius neuroninius tinklus“, Lietuvos matematikos rinkinys, 55(B), p. 78–83. doi: 10.15388/LMR.B.2014.15.

Santrauka

Šiame darbe tiriama galimybė nustatyti kelių tirpale esančių medžiagų koncentracijas, naudojant biojutiklį kartu su dirbtiniu neuroniniu tinklu. Taip pat nagrinėjama kaip išorinis biojutiklio difuzijos sluoksnis įtakoja rezultatus. Darbe medžiagų koncentracijų prognozavimui naudojami ampermetrinio biojutiklio su išoriniu difuzijos sluoksniu kompiuterinio modeliavimo rezultatai. Biojutiklio atsako dimensiškumui mažinti naudota principinių komponenčių analizė. Principinės komponentės naudotos kaip dirbtinio neuroninio tinklo įeitis, nustatant tirpalo medžiagų koncentracijas. Gauti rezultatai pagrindžia dirbtinio neuroninio tinklo naudojimą šiam uždaviniui spręsti bei nusako išorinio difuzijos sluoksnio poveikį.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.