T 46 (2006)

T 46 (2006)

Lietuvos matematikos rinkinys
Proc. of the Lithuanian Mathematical Society
Publikuota 2006-12-21

Pradžios puslapiai

Artūras Štikonas
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 16
1–7
PDF

Straipsniai

Violeta Balinskaitė
Diskrečios ribinės teoremos Rymano dzeta funkcijos ketvirtojo laipsnio Melino transformacijai
Santraukos peržiūros 26 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
11–16
PDF
Algirdas Kaučikas
Multiplikatyvios aibės ir kairieji stipriai pirminiai idealai žieduose
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1
17–18
PDF
Birutė Kryžienė | Gintautas Misevičius
s-mačio toro endomorfizų tolygus pasiskirstymas, II
Santraukos peržiūros 37 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
19–23
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
Eulerio lemos klausimu
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
24–27
PDF
Mindaugas Stoncelis
Rymano dzeta funkcijos kvadrato Melino tranformacijos kritinėje juostoje
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
28–31
PDF
Eduardas Kirjackis
Apie funkcionalinę lygtį susijusią su vienetinio skritulio automorfizmu
Santraukos peržiūros 23 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
35–40
PDF
Eduardas Kirjackis
Kai kurios Švarco–Gopengauzo operatoriaus savybės
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
41–47
PDF
Eduardas Kirjackis | Jevgenijus Kirjackis
Kai kurios n-tosios eilės tiesiškai invariantinės šeimos savybės
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
48–52
PDF
Aleksandras Krylovas
Silpnai netiesinės hiperbolinės sistemos asimptotinio sprendinio pagrindimas
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
53–57
PDF
Eugenijus Paliokas
Rymano–Hilberto kraštinis uždavinys daugiamatėms elipsinėms sistemoms
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
58–63
PDF
Monika Vilkienė
Pusgrupių Eulerio aproksimacijų asimptotinių skleidinių koeficientų išraiškos
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
64–69
PDF
Kazimieras Navickis
Aukštesniųjų eilių glaustiniai paraboloidai
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
73–77
PDF
Kazimieras Navickis
n-matės afininės erdvės neholonominių kompleksų diferencialinė geometrija
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
78–83
PDF
Antanas Baskas
Elektroninė pasaulinio lygio mokymo dedamoji
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
87–92
PDF
Antanas Baskas
Mokymo asmeninimo kompiuteriniai lygiai
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
93–96
PDF
Jelena Gasperovič
Reprezentatyvių pavyzdžių specifikavimo kalbų funkcionalumui vertinti konstravimas
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
97–102
PDF
Vaidas Giedrimas
Induktyvinis metodas komponentinių programų sintezėje
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
103–106
PDF
Laima Paliulionienė
Žinių bazių lyginamoji analizė: sistemos architektūra
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
107–111
PDF
Povilas Tvarijonas | Gediminas Simonas Dosinas | Eligijus Sakalauskas
Matricinė diskretinio logaritmo problema
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
112–115
PDF
Antanas Anynis | Juozas Šinkūnas
Integralas vidurinėje mokykloje
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
119–123
PDF
Jonas Banys | Liucija Griniuvienė | Vanda Naudžiūnienė
Matematikos studijų samprata ir sėkmė Vilniaus pedagoginiame universitete
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
124–126
PDF
Bronislovas Burgis
Temų perdengimo metodika kuriant bazinį matematikos kursą
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
127–130
PDF
Edita Butrimienė | Vida Statkevičienė | Rita Marčiulynienė
Tarpdisciplininio bendradarbiavimo aspektai rengiant informacinių technologijų specialistus
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
131–137
PDF
Jelena Čikun | Jonas-Vytautas Daunoravičius | Marijus Radavičius
Pažangumo rodiklių tarpusavio ryšių analizė
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
138–143
PDF
Vilija Dabrišienė | Regina Dalytė Šileikienė
Funkcijų aproksimavimo mokymas kompiuterių klasėje
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
144–150
PDF
Dainius Dzindzalieta
VU studentų matematikos olimpiadai praėjus
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
151–152
PDF
Romualdas Kašuba
Paprastesnis nepaprastų uždavinių sprendimas – kaip tai vyksta?
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
153–157
PDF
Aleksandras Krylovas | Juozas Raulynaitis | Olga Subač
Dėstytojų nuomonės apie studentų klaidas
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
158–162
PDF
Aleksandras Krylovas | Olga Subač
Diskrečiosios matematikos testo klausimų analizė
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
163–166
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
2005 m. Lietuvos moksleivių matematikos olimpiados uždavinių analizė
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
167–171
PDF
Regina Novikienė | Nijolė Čiučiulkienė
Studijų modelių realizavimo problemos mokantis matematikos universitete
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
172–177
PDF
Aušra Rutkienė
Eksperimentas edukologijoje: patirtis ir perspektyvos
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
178–182
PDF
Jovita Saldauskienė
Matematika verslo ir vadybos studijose
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
183–190
PDF
Eugenijus Stankus | Juozas Šinkūnas
Matematikos mokytojų atestavimas ir jo perspektyvos
Santraukos peržiūros 13 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
191–194
PDF
Viktorija Sičiūnienė
Aštuntų klasių mokinių matematinio komunikavimo ypatumai
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
195–199
PDF
Algirdas Ažubalis
Juozas Revuckas apie loginio mąstymo ugdymą geometrijos mokymo procese
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
203–207
PDF
Juozas Banionis
Dešimtmečio po lietuviškos spaudos atgavimo aritmetikos vadovėlių panorama
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
208–212
PDF
Evaldas Gečiauskas
Zacharijus Niemčevskis – Vilniaus universtiteto aukštosios matematikos profesorius (1797–1820)
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
213–215
PDF
Birutė Ragelytė | Alma Paukštienė
Užsienio šalių įtaka kuriant matematikos programas tarpukario Lietuvoje
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
216–221
PDF
Romas Alonderis
Sekvencinis skaičiavimas propozicinei tikėtinumo logikai
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
225–231
PDF
Adomas Birstunas
Sekvencinio skaičiavimo panaudojimas BDI agentų realizavimui
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
232–237
PDF
Stanislovas Norgėla | Anželika Šalaviejienė
Sekvencinis skaičiavimas hibridinei logikai
Santraukos peržiūros 12 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
238–241
PDF
Aida Pliuškevičienė
Įrodymų specializacija modalumo logikai S5
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
242–246
PDF
Regimantas Pliuškevičius
Žinojimo logika su begaliniu agentų skaičiumi
Santraukos peržiūros 13 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
247–252
PDF
Dmitrij Celov | Remigijus Leipus
Laiko eilučių agregavimo, deagregavimo uždaviniai ir tolima priklausomybė
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
255–262
PDF
Kęstutis Gadeikis
Didžiausių narių imtyje santykio pasiskirstymas ir momentų savybės
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
263–266
PDF
Alfredas Račkauskas | Danas Zuokas
Tiesinio regresinio modelio su heteroskedastiškomis paklaidomis koeficientų įverčių savybės
Santraukos peržiūros 20 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
267–272
PDF
Rasa Šmidtaitė | Tomas Ruzgas
Neparametrinio tankio vertinimo panaudojant klasterizavimo metodus algoritmų tyrimas
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
273–279
PDF
Jurgita Židanavičiūtė | Tomas Rekašius
Genetinių sekų markoviškumo tyrimas
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
280–285
PDF
Igoris Belovas | Audrius Kabašinskas | Leonidas Sakalauskas
Pasyvumo problemos tyrimas Baltijos šalių akcijų rinkose
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
289–294
PDF
Eimutis Valakevičius
Finansinių aktyvų dinamikos skaitmeninis modelis
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
295–302
PDF
Mantas Valužis
Dabartinė įmonės turto vertė susijusių paskolų atveju
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
303–309
PDF
Sigita Pečiulytė | Artūras Štikonas
Apie vieno nelokalaus kraštinio uždavinio teigiamas tikrines funkcijas
Santraukos peržiūros 22 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 6
313-317
PDF
Robertas Alzbutas | Vytautas Janilionis
Stimuliuojama dinamika ir jos modeliavimas
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
321–327
PDF
Julija Anilionienė
Fototranzistorių matematinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
328–332
PDF
Juozas Augutis | Ričardas Krikštolaitis | Elvyra Augutienė
Ribiniai pavojaus skirstiniai tinklinėse sistemose
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
333–337
PDF
Romas Baronas | Sigitas Būda | Feliksas Ivanauskas | Pranas Vaitkus
Biojutiklių atsako į mišinius statistinė analizė ir prognozavimas
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
338–344
PDF
Rimantas Belevičius | Dmitrij Šešok
Globaliosios sijyno optimizacijos uždaviniai
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
345–349
PDF
Vincas Benevičius | Narimantas Listopadskis
Akselerometrų taikymo matematinis modelis
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
350–355
PDF
Violeta Borsuk | Jonas Rimas
Trijų krypčių priverstinės sinchronizacijos sistemos matematinio modelio sudarymas ir tyrimas
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
356–360
PDF
Vytautas Jurkus | Feliksas Ivanauskas | Aleksas Pikturna
VU studijų proceso finansų valdymo kompiuterinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 19 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
361–365
PDF
Saulius Lazaravičius | Narimantas Listopadskis
Stočių išdėstymo algoritmo analizė
Santraukos peržiūros 15 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
366–370
PDF
Gintarė Leonaitė | Jonas Rimas
Sistemos su vėlavimais ir struktūros matrica su tikrinėmis reikšmėmis vienetiniame apskritime analizinis tyrimas
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
371–375
PDF
Narimantas Listopadskis | Raimondas Pabarčius | Aurimas Tonkūnas
Branduolinio reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistemos aušinimo kontūro nusausėjimo modeliavimas
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
376–383
PDF
Jonas Pokštas | Narimantas Listopadskis
Pjaustymo uždavinio algoritmo analizė
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
384–389
PDF
Tomas Rekašius
Nukleotidų sekų vizualizacija
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
390–396
PDF
Petras Rupšys
Parametrų įvertinimas L1 normos metodu stochastiniame tiesiniame su vėlinimu augimo modelyje
Santraukos peržiūros 14 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
397–404
PDF
Rūta Simanavičienė
MAUT metodo naudojimas esant apibrėžtumo sąlygoms
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
405–411
PDF
Julius Simonavičius | Narimantas Listopadskis
Tvarkaraščių sudarymo algoritmo analizė
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
412–416
PDF
Genovaitė Zaksienė
Dinaminio slopintuvo taikymas netiesinėms sistemoms su apribojimu
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
418–423
PDF
Vydas Čekanavičius | Aistė Elijio
Svertinių sumų, tenkinančių Kramerio sąlygą, įverčiai iš viršaus
Santraukos peržiūros 24 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
427–432
PDF
Dainius Dzindzalieta
Tikslus rėžis sąlyginai aprėžtų martingalų klasės uodegų tikimybėms
Santraukos peržiūros 21 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
433–438
PDF
Romanas Januškevičius | Olga Januškevičienė
Apie stabilumo įverčius be simetriškumo sąlygos
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
439–441
PDF
Arvydas Jokimaitis
Nepriklausomų atsitiktinių dydžių k-tojo maksimumo tankio asimptotika
Santraukos peržiūros 16 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
442–444
PDF
Mindaugas Juodis
Invariantiškumo principas nepriklausomiems atsitiktiniams dydžiams su begaline dispersija
Santraukos peržiūros 17 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
445–450
PDF
Tomas Juškevičius
Čebyšovo nelygybės unimodaliesiems skirstiniams
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
451–453
PDF
Jurgis Navikas
Stochastinių diferencialinių lygčių sprendimo Rungės–Kuto metodai
Santraukos peržiūros 11 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
454–458
PDF
Kazimieras Padvelskis
Netolygūs įverčiai puasoninėje aproksimacijoje
Santraukos peržiūros 18 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 0
459–462
PDF