T. 55 (2014): B serija

T. 55 (2014)

Lietuvos matematikos rinkinys
B serija
Publikuota 2014-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16

Straipsniai

Algirdas Ambrazevičius | Gintaras Puriuškis
Paviršinių reakcijų matematinio modelio tyrimas
Santraukos peržiūros 93 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 78
1–6
PDF
Algirdas Ažubalis
Simono Vainbergo matematikos didaktikos straipsniai
Santraukos peržiūros 105 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 101
7–11
PDF
Juozas Banionis
Prano Mašioto (1863–1940) palikimas: matematikos istorijos raiška ir plėtotė Lietuvoje
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
12–16
PDF
Valentina Dagienė | Simona Feiferytė | Elena Sutkutė
Pradinių klasių mokinių informatikos kognityviniai gebėjimai
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 127
17–22
PDF
Albertas Dvirnas
Veilio algebra paremtas rakto apsikeitimo protokolas
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
23–27
PDF
Vilma Gesevičienė | Edmundas Mazėtis
Renkamės tiksliuosius mokslus?
Santraukos peržiūros 103 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 134
28–33
PDF
Eglė Jakaitytė | Edmundas Mazėtis
2014 m. LEU jaunųjų matematikų olimpiados apžvalga
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
34–38
PDF
Danutė Kaklauskienė | Sigita Turskienė
Studijų stilių tyrimas duomenų tyrybos technologijomis
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
39–44
PDF
Joana Kastickaitė
Kai kurie metodologiniai modeliavimo aspektai
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
45–49
PDF
Aleksandras Krylovas | Natalja Kosareva
Kriterijų svorių balansavimas taikant Kemeny medianą
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 74
50–54
PDF
Ričardas Kudžma | Vitalija Rukaitė
Semiotinis kvadratas ir naratyvinė gramatika viename pirmos klasės matematikos tekste
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 158
55–59
PDF
Olga Kurasova
Programinės sistemos duomenų tyrybos mokymui
Santraukos peržiūros 115 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 110
60–65
PDF
Arsenij Kurbanov | Vytautas Ašeris
Kintamo laiko žingsnio taikymas neišreikštinėse schemose modeliuojant biojutiklių veikimą
Santraukos peržiūros 98 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 69
66–71
PDF
Olga Lavcel-Budko | Aleksandras Krylovas
Rezonansų atsiradimo sąlygos akustinių periodinių bangų sąveikos modelyje
Santraukos peržiūros 161 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 190
72–77
PDF
Linas Litvinas | Romas Baronas
Medžiagų koncentracijų tirpalų mišiniuose nustatymas, taikant biojutiklius ir dirbtinius neuroninius tinklus
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 93
78–83
PDF
Edmundas Mazėtis | Grigorijus Melničenko
Trikampio kampų kotangentų racionaliosios reikšmės
Santraukos peržiūros 98 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 147
84–89
PDF
Jonas Mockus | Irina Vinogradova
Bajeso metodo taikymas nuotolinių kursų kokybei vertinti
Santraukos peržiūros 97 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
90–95
PDF
Kazimieras Navickis
Paviršiaus kreivių glaustiniai paviršiai
Santraukos peržiūros 148 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
96–99
PDF
Tomas Petkus | Ilona Karaliun
Mokytojų poreikio tyrimas
Santraukos peržiūros 102 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
100–104
PDF
Tomas Petkus | Olga Kurasova
Informacinių technologijų mokytojų rengimo iššūkiai
Santraukos peržiūros 98 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 81
105–110
PDF
Valentinas Podvezko | Askoldas Podviezko
Kriterijų reikšmingumo nustatymo metodai
Santraukos peržiūros 286 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 593
111–116
PDF
Gintaras Puriuškis
Realiųjų skaičių aksiomatika ir matematinės analizės dėstymo pradžia
Santraukos peržiūros 106 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
117–120
PDF
Birutė Ragalytė | Alma Paukštienė
P. Mašioto straipsniai „Švietimo darbe“ lygčių sprendimo klausimais
Santraukos peržiūros 99 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76
121–124
PDF
Olegas Ramašauskas | Vytautas Janulevičius | Aurimas Vaitkus | Mantas Kazlauskas
Jūros dugno mozaikose aptinkamų objektų atpažinimo modeliavimas
Santraukos peržiūros 112 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 87
125–130
PDF
Liana Stonkienė | Feliksas Ivanauskas
Interferencinių medžiagų įtakos biojutikliui su porėtąja membrana matematinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 110
131–136
PDF
Kotryna Paulauskienė | Olga Kurasova
Dimensijų mažinimo metodais gautų projekcijų įvertinimas
Santraukos peržiūros 96 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 117
137–142
PDF