T. 55 (2014): B serija

T. 55 (2014)

Lietuvos matematikos rinkinys
B serija
Publikuota 2014-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 134 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 14

Straipsniai

Algirdas Ambrazevičius | Gintaras Puriuškis
Paviršinių reakcijų matematinio modelio tyrimas
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
1–6
PDF
Algirdas Ažubalis
Simono Vainbergo matematikos didaktikos straipsniai
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
7–11
PDF
Juozas Banionis
Prano Mašioto (1863–1940) palikimas: matematikos istorijos raiška ir plėtotė Lietuvoje
Santraukos peržiūros 71 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41
12–16
PDF
Valentina Dagienė | Simona Feiferytė | Elena Sutkutė
Pradinių klasių mokinių informatikos kognityviniai gebėjimai
Santraukos peržiūros 91 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 67
17–22
PDF
Albertas Dvirnas
Veilio algebra paremtas rakto apsikeitimo protokolas
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
23–27
PDF
Vilma Gesevičienė | Edmundas Mazėtis
Renkamės tiksliuosius mokslus?
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 51
28–33
PDF
Eglė Jakaitytė | Edmundas Mazėtis
2014 m. LEU jaunųjų matematikų olimpiados apžvalga
Santraukos peržiūros 76 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 36
34–38
PDF
Danutė Kaklauskienė | Sigita Turskienė
Studijų stilių tyrimas duomenų tyrybos technologijomis
Santraukos peržiūros 94 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 55
39–44
PDF
Joana Kastickaitė
Kai kurie metodologiniai modeliavimo aspektai
Santraukos peržiūros 72 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
45–49
PDF
Aleksandras Krylovas | Natalja Kosareva
Kriterijų svorių balansavimas taikant Kemeny medianą
Santraukos peržiūros 113 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
50–54
PDF
Ričardas Kudžma | Vitalija Rukaitė
Semiotinis kvadratas ir naratyvinė gramatika viename pirmos klasės matematikos tekste
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 79
55–59
PDF
Olga Kurasova
Programinės sistemos duomenų tyrybos mokymui
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 56
60–65
PDF
Arsenij Kurbanov | Vytautas Ašeris
Kintamo laiko žingsnio taikymas neišreikštinėse schemose modeliuojant biojutiklių veikimą
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
66–71
PDF
Olga Lavcel-Budko | Aleksandras Krylovas
Rezonansų atsiradimo sąlygos akustinių periodinių bangų sąveikos modelyje
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 99
72–77
PDF
Linas Litvinas | Romas Baronas
Medžiagų koncentracijų tirpalų mišiniuose nustatymas, taikant biojutiklius ir dirbtinius neuroninius tinklus
Santraukos peržiūros 76 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 47
78–83
PDF
Edmundas Mazėtis | Grigorijus Melničenko
Trikampio kampų kotangentų racionaliosios reikšmės
Santraukos peržiūros 77 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 82
84–89
PDF
Jonas Mockus | Irina Vinogradova
Bajeso metodo taikymas nuotolinių kursų kokybei vertinti
Santraukos peržiūros 74 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
90–95
PDF
Kazimieras Navickis
Paviršiaus kreivių glaustiniai paviršiai
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 48
96–99
PDF
Tomas Petkus | Ilona Karaliun
Mokytojų poreikio tyrimas
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41
100–104
PDF
Tomas Petkus | Olga Kurasova
Informacinių technologijų mokytojų rengimo iššūkiai
Santraukos peržiūros 75 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 38
105–110
PDF
Valentinas Podvezko | Askoldas Podviezko
Kriterijų reikšmingumo nustatymo metodai
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
111–116
PDF
Gintaras Puriuškis
Realiųjų skaičių aksiomatika ir matematinės analizės dėstymo pradžia
Santraukos peržiūros 81 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 59
117–120
PDF
Birutė Ragalytė | Alma Paukštienė
P. Mašioto straipsniai „Švietimo darbe“ lygčių sprendimo klausimais
Santraukos peržiūros 68 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
121–124
PDF
Olegas Ramašauskas | Vytautas Janulevičius | Aurimas Vaitkus | Mantas Kazlauskas
Jūros dugno mozaikose aptinkamų objektų atpažinimo modeliavimas
Santraukos peržiūros 82 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41
125–130
PDF
Liana Stonkienė | Feliksas Ivanauskas
Interferencinių medžiagų įtakos biojutikliui su porėtąja membrana matematinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 142 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 61
131–136
PDF
Kotryna Paulauskienė | Olga Kurasova
Dimensijų mažinimo metodais gautų projekcijų įvertinimas
Santraukos peržiūros 72 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 43
137–142
PDF