T. 55 (2014): B serija

T. 55 (2014)

Lietuvos matematikos rinkinys
B serija
Publikuota 2014-12-15

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 184 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26

Straipsniai

Algirdas Ambrazevičius | Gintaras Puriuškis
Paviršinių reakcijų matematinio modelio tyrimas
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
1–6
PDF
Algirdas Ažubalis
Simono Vainbergo matematikos didaktikos straipsniai
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 125
7–11
PDF
Juozas Banionis
Prano Mašioto (1863–1940) palikimas: matematikos istorijos raiška ir plėtotė Lietuvoje
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111
12–16
PDF
Valentina Dagienė | Simona Feiferytė | Elena Sutkutė
Pradinių klasių mokinių informatikos kognityviniai gebėjimai
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 156
17–22
PDF
Albertas Dvirnas
Veilio algebra paremtas rakto apsikeitimo protokolas
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 90
23–27
PDF
Vilma Gesevičienė | Edmundas Mazėtis
Renkamės tiksliuosius mokslus?
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 173
28–33
PDF
Eglė Jakaitytė | Edmundas Mazėtis
2014 m. LEU jaunųjų matematikų olimpiados apžvalga
Santraukos peržiūros 120 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 102
34–38
PDF
Danutė Kaklauskienė | Sigita Turskienė
Studijų stilių tyrimas duomenų tyrybos technologijomis
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 120
39–44
PDF
Joana Kastickaitė
Kai kurie metodologiniai modeliavimo aspektai
Santraukos peržiūros 118 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 115
45–49
PDF
Aleksandras Krylovas | Natalja Kosareva
Kriterijų svorių balansavimas taikant Kemeny medianą
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 92
50–54
PDF
Ričardas Kudžma | Vitalija Rukaitė
Semiotinis kvadratas ir naratyvinė gramatika viename pirmos klasės matematikos tekste
Santraukos peržiūros 130 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 219
55–59
PDF
Olga Kurasova
Programinės sistemos duomenų tyrybos mokymui
Santraukos peržiūros 146 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 140
60–65
PDF
Arsenij Kurbanov | Vytautas Ašeris
Kintamo laiko žingsnio taikymas neišreikštinėse schemose modeliuojant biojutiklių veikimą
Santraukos peržiūros 119 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 86
66–71
PDF
Olga Lavcel-Budko | Aleksandras Krylovas
Rezonansų atsiradimo sąlygos akustinių periodinių bangų sąveikos modelyje
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 221
72–77
PDF
Linas Litvinas | Romas Baronas
Medžiagų koncentracijų tirpalų mišiniuose nustatymas, taikant biojutiklius ir dirbtinius neuroninius tinklus
Santraukos peržiūros 116 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 112
78–83
PDF
Edmundas Mazėtis | Grigorijus Melničenko
Trikampio kampų kotangentų racionaliosios reikšmės
Santraukos peržiūros 130 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 180
84–89
PDF
Jonas Mockus | Irina Vinogradova
Bajeso metodo taikymas nuotolinių kursų kokybei vertinti
Santraukos peržiūros 131 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 112
90–95
PDF
Kazimieras Navickis
Paviršiaus kreivių glaustiniai paviršiai
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113
96–99
PDF
Tomas Petkus | Ilona Karaliun
Mokytojų poreikio tyrimas
Santraukos peržiūros 128 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 112
100–104
PDF
Tomas Petkus | Olga Kurasova
Informacinių technologijų mokytojų rengimo iššūkiai
Santraukos peržiūros 127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 105
105–110
PDF
Valentinas Podvezko | Askoldas Podviezko
Kriterijų reikšmingumo nustatymo metodai
Santraukos peržiūros 338 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 797
111–116
PDF
Gintaras Puriuškis
Realiųjų skaičių aksiomatika ir matematinės analizės dėstymo pradžia
Santraukos peržiūros 129 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 141
117–120
PDF
Birutė Ragalytė | Alma Paukštienė
P. Mašioto straipsniai „Švietimo darbe“ lygčių sprendimo klausimais
Santraukos peržiūros 126 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 96
121–124
PDF
Olegas Ramašauskas | Vytautas Janulevičius | Aurimas Vaitkus | Mantas Kazlauskas
Jūros dugno mozaikose aptinkamų objektų atpažinimo modeliavimas
Santraukos peržiūros 130 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 105
125–130
PDF
Liana Stonkienė | Feliksas Ivanauskas
Interferencinių medžiagų įtakos biojutikliui su porėtąja membrana matematinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 193 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 130
131–136
PDF
Kotryna Paulauskienė | Olga Kurasova
Dimensijų mažinimo metodais gautų projekcijų įvertinimas
Santraukos peržiūros 121 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 144
137–142
PDF