T 55 (2014): B serija

T 55 (2014)

Lietuvos matematikos rinkinys
B serija
Publikuota 2014-12-15

Pradžios puslapiai

Artūras Štikonas
Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 221 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 40

Straipsniai

Algirdas Ambrazevičius | Gintaras Puriuškis
Paviršinių reakcijų matematinio modelio tyrimas
Santraukos peržiūros 147 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 113
1–6
PDF
Algirdas Ažubalis
Simono Vainbergo matematikos didaktikos straipsniai
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 148
7–11
PDF
Juozas Banionis
Prano Mašioto (1863–1940) palikimas: matematikos istorijos raiška ir plėtotė Lietuvoje
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 154
12–16
PDF
Valentina Dagienė | Simona Feiferytė | Elena Sutkutė
Pradinių klasių mokinių informatikos kognityviniai gebėjimai
Santraukos peržiūros 197 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 199
17–22
PDF
Albertas Dvirnas
Veilio algebra paremtas rakto apsikeitimo protokolas
Santraukos peržiūros 130 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 108
23–27
PDF
Vilma Gesevičienė | Edmundas Mazėtis
Renkamės tiksliuosius mokslus?
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 196
28–33
PDF
Eglė Jakaitytė | Edmundas Mazėtis
2014 m. LEU jaunųjų matematikų olimpiados apžvalga
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
34–38
PDF
Danutė Kaklauskienė | Sigita Turskienė
Studijų stilių tyrimas duomenų tyrybos technologijomis
Santraukos peržiūros 168 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 148
39–44
PDF
Joana Kastickaitė
Kai kurie metodologiniai modeliavimo aspektai
Santraukos peržiūros 140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 144
45–49
PDF
Aleksandras Krylovas | Natalja Kosareva
Kriterijų svorių balansavimas taikant Kemeny medianą
Santraukos peržiūros 211 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 106
50–54
PDF
Ričardas Kudžma | Vitalija Rukaitė
Semiotinis kvadratas ir naratyvinė gramatika viename pirmos klasės matematikos tekste
Santraukos peržiūros 151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 310
55–59
PDF
Olga Kurasova
Programinės sistemos duomenų tyrybos mokymui
Santraukos peržiūros 174 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 189
60–65
PDF
Arsenij Kurbanov | Vytautas Ašeris
Kintamo laiko žingsnio taikymas neišreikštinėse schemose modeliuojant biojutiklių veikimą
Santraukos peržiūros 152 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 100
66–71
PDF
Olga Lavcel-Budko | Aleksandras Krylovas
Rezonansų atsiradimo sąlygos akustinių periodinių bangų sąveikos modelyje
Santraukos peržiūros 232 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249
72–77
PDF
Linas Litvinas | Romas Baronas
Medžiagų koncentracijų tirpalų mišiniuose nustatymas, taikant biojutiklius ir dirbtinius neuroninius tinklus
Santraukos peržiūros 139 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 128
78–83
PDF
Edmundas Mazėtis | Grigorijus Melničenko
Trikampio kampų kotangentų racionaliosios reikšmės
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
84–89
PDF
Jonas Mockus | Irina Vinogradova
Bajeso metodo taikymas nuotolinių kursų kokybei vertinti
Santraukos peržiūros 155 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 131
90–95
PDF
Kazimieras Navickis
Paviršiaus kreivių glaustiniai paviršiai
Santraukos peržiūros 197 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 133
96–99
PDF
Tomas Petkus | Ilona Karaliun
Mokytojų poreikio tyrimas
Santraukos peržiūros 154 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 130
100–104
PDF
Tomas Petkus | Olga Kurasova
Informacinių technologijų mokytojų rengimo iššūkiai
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 136
105–110
PDF
Valentinas Podvezko | Askoldas Podviezko
Kriterijų reikšmingumo nustatymo metodai
Santraukos peržiūros 422 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1258
111–116
PDF
Gintaras Puriuškis
Realiųjų skaičių aksiomatika ir matematinės analizės dėstymo pradžia
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 166
117–120
PDF
Birutė Ragalytė | Alma Paukštienė
P. Mašioto straipsniai „Švietimo darbe“ lygčių sprendimo klausimais
Santraukos peržiūros 144 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 111
121–124
PDF
Olegas Ramašauskas | Vytautas Janulevičius | Aurimas Vaitkus | Mantas Kazlauskas
Jūros dugno mozaikose aptinkamų objektų atpažinimo modeliavimas
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 127
125–130
PDF
Liana Stonkienė | Feliksas Ivanauskas
Interferencinių medžiagų įtakos biojutikliui su porėtąja membrana matematinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 147
131–136
PDF
Kotryna Paulauskienė | Olga Kurasova
Dimensijų mažinimo metodais gautų projekcijų įvertinimas
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 184
137–142
PDF