J. Matulionio jaunųjų matematikų konkurso užduočių statistinė analizė
Straipsniai
Irma Zenkevičiūtė
Kauno technologijos universitetas
Vilija Dabrišienė
Kauno technologijos universitetas
Publikuota 2009-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2009.24
PDF

Reikšminiai žodžiai

matematikų konkursas
uždavinio skiriamoji geba
uždavinio sunkumas

Kaip cituoti

Zenkevičiūtė I. ir Dabrišienė V. (2009) „J. Matulionio jaunųjų matematikų konkurso užduočių statistinė analizė“, Lietuvos matematikos rinkinys, 50(proc. LMS), p. 134–139. doi: 10.15388/LMR.2009.24.

Santrauka

Straipsnyje atskleidžiami autorių atliktos prof. Jono Matulionio jaunųjų matematikų konkurso užduočių statistinės analizės rezultatai.  Tyrimui naudojami devyneriėų metų (1995, 1996, 1997, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009) daugiau nei trijų su puse tūkstančių  moksleivių darbų duomenys, išnagrinėta 160 uždavinių. Uždavinių tinkamumas konkursui tiriamas pagal pasirinktus  kriterijus: sunkumą, skiriamąją gebą, koreliaciją su  visa užduotimi. Taip pat uždaviniai suskirsto pagal tipus
(algoritminis, pusiau algoritminis, euristinis) ir tematika (tekstiniai uždaviniai; lygtys ir lygčių sistemos;  nelygybės; funkcijų savybės ir grafikai; skaičių teorijos elementai; planimetrija; stereometrija; aritmetiniai ir algebriniai pertvarkiai).
Duomenų apibendrinimui naudojami aprašomosios  statistikos metodai bei klasterinė analizė. Atlikta analizė parodė,  kad prof. J. Matulionio konkursui parengti uždaviniai  išsiskiria labai gera ir gera skiriamąja geba, tinkamas jų sunkumas,
koreliacijos su visą užduotimi koeficientas.  Klasterinės analizės rezultatai rodo,  kad nei vieno tipo ar tematikos uždaviniai neišsiskiria geresne nei kiti skiriamąja geba, nėra sunkesni už kitus.  Tačiau pagal koreliacijos su visa užduotimi koeficientą  išsiskiria algebrinių ir aritmetinių pertvarkymų uždavinių grupė.  Šių uždavinių koreliacijos koeficientas didesnis. 

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.