Artimumo matų lyginamoji analizė Lietuvos populiacijos struktūros nustatymui
Straipsniai
Alma Molytė
Vilnius TECH
https://orcid.org/0000-0003-4598-9695
Alina Urnikytė
Vilniaus universitetas
https://orcid.org/0000-0002-0764-0946
Publikuota 2021-12-20
https://doi.org/10.15388/LMR.2021.25232
PDF

Reikšminiai žodžiai

genetiniai duomenys
artimumo matas
populiacijos struktūra

Kaip cituoti

Molytė A. ir Urnikytė A. (2021) „Artimumo matų lyginamoji analizė Lietuvos populiacijos struktūros nustatymui“, Lietuvos matematikos rinkinys, 62(B), p. 86-93. doi: 10.15388/LMR.2021.25232.

Santrauka

Darbe nagrinėjami Lietuvos populiacijos genetinės struktūros nustatymo daugiamačių skalių, pagrindinių koordinačių ir pagrindinių komponenčių metodai, kai artimumo matai yra Euklido, Gower, Bray-Curtis, Kulczynski, Jaccard ir Morisita. Analizuoti 424 lietuvių plataus masto vieno nukleotido polimorfizmo genetiniai duomenys. Atlikta artimumo matų lyginamoji analizė.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.