T. 47 (2007)

T. 47 (2007)

Lietuvos matematikos rinkinys
Proc. of the Lithuanian Mathematical Society
Publikuota 2007-10-26

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 67 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20

Straipsniai

Jonas Kubilius
Lietuvos matematikų draugijos 2004–2007 metų veikla
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
11–20
PDF
Marijus Radavičius | Tomas Rekašius | Jurgita Židanavičiūtė
Kai kurie matematikos uždaviniai genetikoje
Santraukos peržiūros 77 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
21–28
PDF
Violeta Balinskaitė
Dvimatė diskreti ribinė teorema Rymano dzeta funkcijos Melino transformacijoms
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
31–36
PDF
Rimantas Skrabutėnas
Daugiamatė lokalioji teorema Knopfmacherio pusgrupėje
Santraukos peržiūros 50 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
37–41
PDF
Rimas Banys
Alternuojančiųjų atstatymo procesų centrinė ribinė teorema
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
45–48
PDF
Vaidotas Kanišauskas
Daugiamačių skaičiuojančių procesų didžiųjų skaičių dėsnis
Santraukos peržiūros 53 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
49–52
PDF
Vytautas Kazakevičius | Remigijus Leipus
Apie ARCH procesų vienatį
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
53–57
PDF
Vigirdas Mackevičius
Teigiamų difuzijų teigiamos aproksimacijos
Santraukos peržiūros 60 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
58–62
PDF
Martynas Manstavičius
Ornšteino–Ulenbeko tipo procesų p-variacija
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
63–67
PDF
Mantas Valužis
Dabartinė įmonės turto vertė susijusių paskolų atveju: struktūrinių kredito rizikos modelių apibendrinimas
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
74–79
PDF
Vaidotas Zemlys
Apie Donsker–Prokhorov invariantiškumo principo apibendrinimą
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32
80–86
PDF
Valdas Jasaitis | Albertas Malinauskas | Feliksas Ivanauskas
Elektrokatalizės procesų (reagento koncentracijos) elektrai laidžiuose polimeruose kompiuterinis modeliavimas
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
89–94
PDF
Jevgenijus Kirjatskis | Eduardas Kirjackis
Funkcijų priklausomybės klasėms Kn(D) ir Qn(D) požymiai
Santraukos peržiūros 56
95–103
PDF
Eduardas Kirjackis
Apie vieną Vronskio determinanto apibendrinimą
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
104-112
PDF
Eduardas Kirjackis
Funkcijų iš klasės Kn(E) Teiloro koeficientų įverčiai
Santraukos peržiūros 54 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
113-118
PDF
Aleksandras Krylovas | Juozas Kulys
Substrato pasiskirstymo biokatalizinėje membranoje matematinio modelio analizė, apibrėžiant specialiąją funkciją
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
119–122
PDF
Aleksandras Krylovas | Paulius Miškinis
Absoliučiai tamprios nesvarios stygos netiesiniai svyravimai. Asimptotikų konstravimas
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
123–127
PDF
Saulius Norvidas
Eksponavimas Bernšteino erdvėse
Santraukos peržiūros 55 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
128–132
PDF
Gintaras Puriuškis
Apie vieno funkcionalo įvertį
Santraukos peržiūros 62 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
133–135
PDF
Edmundas Mazėtis
Apie specialiųjų hiperplokštuminių elementų erdvių geometriją
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
139–142
PDF
Kazimieras Navickis
Glaustines hiperkvadrikos
Santraukos peržiūros 62 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
143–145
PDF
Lina Bagušytė | Audronė Lupeikienė
Komponentinė informacinės sistemos dekompozicija
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 35
149–154
PDF
Albertas Čaplinskas
Verslo tikslų transformavimas į programų sistemos reikalavimus
Santraukos peržiūros 53 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 29
155–160
PDF
Valentina Dagienė | Eglė Jasutienė | Tatjana Jevsikova | Lina Zajančkauskienė | Inga Žilinskienė
Informacinių ir komunikacinių technologijų mokymo modelis pradiniam ir specialiajam ugdymui
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
161–167
PDF
Artūras Katvickis | Eligijus Sakalauskas | Kastytis Ratkevičius
Rakto apsikeitimo protokolas begalinės pusgrupės įvaizdžio lygmenyje
Santraukos peržiūros 56 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
168–172
PDF
Laima Paliulionienė | Albertas Čaplinskas
Teisinių žinių bazių trasavimo problemos
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
173-178
PDF
Viktoras Paliulionis
Internetinių GIS interaktyvumo didinimo būdai
Santraukos peržiūros 57
179–184
PDF
Lina Paškevičiūtė | Albertas Čaplinskas
Programų sistemos reikalavimų derinimo su verslo veiklos strategija ir struktūra metodai
Santraukos peržiūros 66
185–190
PDF
Justas Trinkūnas | Olegas Vasilecas
Dalykinės srities ontologijos transformacija į koncepcinį modelį
Santraukos peržiūros 61 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
191–196
PDF
Povilas Tvarijonas | Eligijus Sakalauskas | Gediminas Simonas Dosinas
Rakto apsikeitimo protokolas Braid grupės įvaizdžio lygmenyje
Santraukos peržiūros 54
197–201
PDF
Olegas Vasilecas | Vladimir Avdejenkov
Taisyklių sistemų integracijos į įmonės verslo valdymo sistemas problemos ir sprendimai
Santraukos peržiūros 73
202–207
PDF
Olegas Vasilecas | Diana Būgaitė
Transformacijos teisingumas: ontologijos aksiomų transformacija į formalias taisykles
Santraukos peržiūros 53 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
208–214
PDF
Antanas Apynis | Juozas Šinkūnas
Ar aukštosios matematikos pradmenys reikalingi Lietuvos gimnazijoje?
Santraukos peržiūros 53
217–219
PDF
Bronislovas Burgis
Matematikos internetekų sudarymo principai
Santraukos peržiūros 39
220–223
PDF
Nijolė Cibulskaitė | Jūratė Valatkevičienė
Matematikos mokymo V–X klasėse kaitos bruožai
Santraukos peržiūros 53
224–229
PDF
Dainius Dzindzalieta
Europos studentų olimpiada’07
Santraukos peržiūros 50 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
230–232
PDF
Eglė Jasutienė
Konstruktyvūs matematikos mokymo metodai
Santraukos peržiūros 80 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 76
233–239
PDF
Algis Kavaliauskas
Matematinių objektų ypatumai. Matiniai dydžiai
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 30
240–243
PDF
Veronika Kožemiakina | Viktorija Sičiūnienė
Faktorinė analizė švietimo tyrimuose
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
244–248
PDF
Aleksandras Krylovas | Olga Suboč | Natalja Kosareva
Diskrečiosios matematikos žinių tikrinimo testų lygiagrečiųjų variantų lygiavertiškumo tyrimas
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
249–253
PDF
Aleksandras Krylovas | Olga Suboč | Natalja Kosareva
Studentų žinių įverčių statistinė analizė
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
254–258
PDF
Juozas Juvencijus Mačys
Lietuvos moksleivių matematikos olimpiados’07 uždavinių apžvalga
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
259–267
PDF
Viktorija Sičiūnienė
Ugdymo turinio diferencijavimas atsižvelgiant į mokinių įvairovę
Santraukos peržiūros 141 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 64
268–272
PDF
Jūratė Skūpienė
Prielaidos automatiniam programavimo stiliaus vertinimui informatikos olimpiadose
Santraukos peržiūros 58 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
273–278
PDF
Sergejus Sokolovas | Eglė Sokolovaitė
Lygtys ir nelygybės su parametru
Santraukos peržiūros 60 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
279–282
PDF
Eugenijus Stankus
Skaičių teorija mokyklinėje matematikoje
Santraukos peržiūros 53 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
283–285
PDF
Dmitrij Šešok | Leonidas Syrus
Teorinės mechanikos kurso namų darbų uždavinių generavimo bei tikrinimo informacinė sistema
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
286–289
PDF
Regina Dalytė Šileikienė | Kristina Lukoševičiūtė
Studento žinių sisteminimas taikomosios matematikos kurse
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
290–295
PDF
Algirdas Ažubalis
Matematikos mokytojas Jonas Mašiotas
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
299–303
PDF
Juozas Banionis
Vilnietiškasis Euklido „Pradmenų“ leidimas
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
304–306
PDF
Evaldas Gečiauskas
Antanas Virvičius – Vilniaus universiteto matematikos profesorius (1817–1831)
Santraukos peržiūros 46 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
307–309
PDF
Henrikas Jasiūnas | Vitolda Verikaitė
Matematikos studijos Vilniaus universiteto matematikos-gamtos fakultete 1940–1944 metais
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
310–319
PDF
Henrikas Jasiūnas | Vitolda Verikaitė
Nusipelniusio mokytojo docento Petro Rumšo (1921 11 02–1987 02 23) nuopelnai Lietuvos mokyklai
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
320–328
PDF
Vidmantas Pekarskas | Aldona Pekarskienė
Matematikos vieta VDU Technikos fakulteto studijų planuose
Santraukos peržiūros 37
329–331
PDF
Birutė Ragalytė | Alma Paukštienė
Tarpukario Lietuvoje matematikos studijoms skiriamų mokomųjų valandų lyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17
332–337
PDF
Daiva Aleknavičiūtė | Stanislovas Norgėla
Hibridinės logikos formulių normalioji forma
Santraukos peržiūros 58 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
341–345
PDF
Julius Andrikonis | Regimantas Pliuškevičius
Pjūvio eliminavimas žinių logikai su sąveika
Santraukos peržiūros 47 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
346–350
PDF
Adomas Birštunas
Efektyvus ciklų radimas multimodalinei KD45n logikai
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
351–355
PDF
Kęstutis Dučinskas | Lina Dreižienė
Anizotropiškumo santykio įtaka Gauso laukų klasifikavimo klaidai
Santraukos peržiūros 62 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
359–363
PDF
Kęstutis Dučinskas | Jurgita Neverdauskaiė
Ekvikoreliuotų Gauso stebėjimų diskriminantinė analizė
Santraukos peržiūros 60 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28
364–368
PDF
Dalius Pumputis
Asimetrinių populiacijų sluoksniavimas
Santraukos peržiūros 43 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 27
369–374
PDF
Irma Rastenė
AR(1) modelio testavimas
Santraukos peržiūros 40 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
375–379
PDF
Sigutė Vakrinienė | Gintautas Misevičius
Tiesinio ir netiesinio optimizavimo modeliai investiciniam portfeliui pasirinkti
Santraukos peržiūros 73 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 31
383–388
PDF
Sigutė Vakrinienė | Daina Sudžiūtė
Tiesinio optimizavimo modelis bimatricinio lošimo pusiausvyros situacijoms rasti
Santraukos peržiūros 63 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
389–394
PDF
Eimutis Valakevičius
Pasirinkimo sandorių įkainojimo Markovo modelis
Santraukos peržiūros 66 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
395–401
PDF
Sigita Pečiulytė | Artūras Štikonas
Kritinių ir kitų taškų pasiskirstymas kraštiniuose uždaviniuose su nelokaliosiomis kraštinėmis sąlygomis
Santraukos peržiūros 86 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
405-410
PDF
Rimantas Pupeikis
Apie decimuotų sekų statistikų rekurentines išraiškas
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 20
411–416
PDF
Vincas Benevičius | Narimantas Listopadskis
Judesio trajektorijos atkūrimas ir deformacijų aptikimas remiantis pagreičiais
Santraukos peržiūros 45 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
419–424
PDF
Nomeda Bratčikovienė
Šalies makroekonominių rodiklių modeliavimo ypatumai
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
425–433
PDF
Ana Čuvak | Žilvinas Kalinauskas
Daugiamačių regresijos modelių naudojimas infliacijai modeliuoti
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
434–441
PDF
Svetlana Danilenko
Matematinių modelių taikymas akcijų rinkos analizėje
Santraukos peržiūros 55
442–447
PDF
Feliksas Ivanauskas | Robertas Paulauskas | Pranas Vaitkus
Tirpalų mišinių koncentracijų atpažinimo netiesiniai modeliai
Santraukos peržiūros 63
448–452
PDF
Nijolė Janušauskaitė
Kombinatoriniai diskrečiųjų procesų optimizavimo uždaviniai
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 23
453–456
PDF
Vytautas Kleiza | Jonas Kleiza
Heterogeninės sijos, apkrautos lenkimo momentu nekolineariu skerspjūvio svarbiausioms kryptims, įtempių lauko skaičiavimo metodas
Santraukos peržiūros 39 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16
457–460
PDF
Saulius Lazaravičius | Narimantas Listopadskis
Fiksuotojo telefono ryšio tinklo optimizavimo algoritmas
Santraukos peržiūros 52 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
461–466
PDF
Jonas Pokštas | Narimantas Listopadskis
Pjaustymo uždavinio metaeuristinių algoritmų analizė
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 25
467–472
PDF
Tatjana Sidekerskienė | Jonas Rimas
Valdymo sistemos su vėlavimais analizinis tyrimas
Santraukos peržiūros 114 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 26
473–478
PDF
Edgaras Šakurovas | Narimantas Listopadskis
Genetinio algoritmo taikymas ir parametrų nustatymo problemos gamybinių tvarkaraščių sudarymui
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 16
479–483
PDF
Dmitrij Šešok | Paulius Ragauskas
Santvarų topologijos ir formos optimizavimas genetiniais algoritmais
Santraukos peržiūros 57 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 34
484–488
PDF
Renata Šimoliūnienė | Algimantas Kriščiukaitis | Viktoras Šaferis | Violeta Šimatonienė
EKG P-bangos klasių skaičiaus parinkimas, tikrinant statistines hipotezes apie pasiskirstymo tolygumą
Santraukos peržiūros 53 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 24
489–495
PDF
Algimantas Aksomaitis
Ekstremumų Kramerio transformacijų asimptotinė analizė
Santraukos peržiūros 42 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17
499–502
PDF
Arvydas Astrauskas
Vidurkinio lauko Hamiltoniano tikrinių reikšmių uždavinys
Santraukos peržiūros 51 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 21
503–507
PDF
Dmitrij Celov | Remigijus Leipus | Virmantas Kvedaras
Agreguotų AR(1) procesų autoregresijos parametro tankio vertinimo metodų palyginimas
Santraukos peržiūros 48 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 17
508–516
PDF
Remigijus Petras Gylys
Daugiasąlyginės tikimybės
Santraukos peržiūros 41 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
517–521
PDF
Mindaugas Juodis
Beveridge–Nelson filtrų apibendrinimai autonormuotoms sumoms
Santraukos peržiūros 47 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
522–525
PDF
Juozas J. Mačys
Stirlingo formulės klausimu
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
526–530
PDF
Leonas Saulis | Dovilė Deltuvienė
Atsitiktinio dėmenų skaičiaus sumos skirstinio aproksimacija normaliuoju dėsniu
Santraukos peržiūros 64 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 22
531–536
PDF
Romas Zovė
Keletas pastabų apie paprasto autoregresinio lauko autonormavimą
Santraukos peržiūros 49 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 19
537–543
PDF