Jaunimo dalyvavimas politikoje: Lietuvos atvejis
-
Asta Dilytė
Romas Lazutka
Publikuota 2017-02-09
https://doi.org/10.15388/STEPP.2017.14.10418
PDF

Reikšminiai žodžiai

Dalyvavimas politikoje
jaunimas
neoinstitucionalizmas
Lietuva.

Kaip cituoti

Dilytė A., & Lazutka R. (2017). Jaunimo dalyvavimas politikoje: Lietuvos atvejis. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 14, 89-101. https://doi.org/10.15388/STEPP.2017.14.10418

Santrauka

Straipsnyje analizuojama jaunimo dalyvavimą politikoje lemianti institucinė struktūra. Darbo tikslas – pateikti jaunimo dalyvavimą politikoje lemiančių institucijų aprašą. Institucijos yra suprantamos racionalaus pasirinkimo neoinstitucionalizmo teorijos perspektyvoje. Jaunimo dalyvavimą politikoje lemianti institucinė struktūra yra analizuojama remiantis Elinor Ostrom pasiūlyta institucijų analizės perspektyva. Institucijas išreiškiantys teisės aktai buvo analizuojami naudojant kokybinę turinio analizę. Rezultatai atskleidžia, kad Lietuvoje iš esmės jaunimas gali dalyvauti politikoje. Tačiau jaunimo dalyvavimas politikoje nėra pastiprinamas ir žvelgiant pro racionalaus pasirinkimo teorijos prizmę nelabai motyvuojamas – yra daug išlaidų, susijusių su dalyvavimu, o nauda ir pastiprinimas yra menki.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.