T. 4 (2007): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

T. 4 (2007)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Publikuota 2007-10-26

-

Albinas Bagdonas | Romas Lazutka
Socialinio darbo studijos Vilniaus universitete: penkiolikos metų patirties refleksija
Santraukos peržiūros 474 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 504
45-59
PDF
Birutė Švedaitė-Sakalauskė
Socialinio darbo kokybės dilema
Santraukos peržiūros 489 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 562
60-65
PDF
Alma Buginytė | Fausta Mickienė
Sutrikusios psichikos asmenų psichosocialinė reabilitacija Respublikinėje Vilniaus Psichaitrijos ligoninėje ir bendruomenėje
Santraukos peržiūros 511 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 549
66-74
PDF
Stefan Danner
Fritz Redl indėlis į psichoanalitinę pedagogiką
Santraukos peržiūros 236 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 952
75-83
PDF
Natalija Bogdanova
Senų žmonių egzistencinės problemos: priežastys ir sprendimo galimybės
Santraukos peržiūros 806 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1893
84-95
PDF
Jogailė Bumblauskaitė | Vitalija Lepeškienė | Aistė Paškauskaitė
Studentų netolerantiškų nuostatų tyrimas Lietuvoje ir Vokietijoje. Lyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 267 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 250
96-103
PDF
Jurga Kaučikienė | Birutė Švedaitė-Sakalauskė
Tėvo vaidmuo probleminėse šeimose: kokybinė analizė
Santraukos peržiūros 307 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 507
104-115
PDF
Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė
DEVELOPMENT OF SOCIAL WORK AND CORE SUBJECTS OF SOCIAL WORK EDUCATION IN THREE EUROPEAN COUNTRIES
Santraukos peržiūros 240 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277
116-123
PDF
Donata Petružytė
Grindžiamosios teorijos metodologija: B. Glaserio ir A. Strausso versijų skirtumai
Santraukos peržiūros 256 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 965
124-131
PDF
Dovilė Barčiukienė
Skurdas Lietuvos kaime: paplitimas, priežastys ir mažinimo būdai
Santraukos peržiūros 770 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1409
132-143
PDF
Lijana Gvaldaitė
Socialinio darbo indėlis kuriant žmogaus gerovę
Santraukos peržiūros 343 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 382
144-148
PDF
Romas Lazutka
Leidėjų pratarmė
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 173
Romas Lazutka
Foreword of the publishers
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 182
Romas Lazutka | Thea Meinema
Equal Opportunities for Individuals, Groups and Nations (Conference outline)
Santraukos peržiūros 206 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 182
9-10
PDF
Josef Weidenholzer
Opportunities for Whom? - The European Social Model in a Global Perspective
Santraukos peržiūros 190 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 177
Zenonas Norkus
Which Type of Capitalism in Central and Eastern Europe?
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 192
Yaakov Kop
Socio-Economic Policy - an Integrative Approach
Santraukos peržiūros 195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 186
Anna Cristina D'Addio | Peter Whiteford
Intergenerational Transmission of Disadvantage: Policy Implications
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 201
Thomas Huddleston
Setting up a System of Benchmarking to Measure the Success of Integration Policies in Europe
Santraukos peržiūros 207 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 208
Mary Russell
Single Parents Describe Parenting Needs
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
Aase Prøitz
Lesbian and Homosexual Clients in Our Daily Work
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 181
Alexander Kozlov
Problems of inequality and Violence in Russia: Trend for Social Work
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 189
16-21
PDF
Gulaber Ananiashvili
National Inequalities: Caucasian Experience during Two Last Centuries
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 220
21-23
PDF
Manfred Mohr
The European Social Model: its Advocacy and Campaigning Potentials
Santraukos peržiūros 188 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 188
24-25
PDF
Peggy Letzner
The European Social Model
Santraukos peržiūros 216 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 177
Walter Schmid
What is Integration?
Santraukos peržiūros 239 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 258
25-29
PDF
Tadas Leončikas
Limits to Social Mobility: Roma as a Social Status
Santraukos peržiūros 194 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 209
29-30
PDF
Vida Beresnevičiūtė | Natalija Kasatkina
Characteristics of Socio-Economic Inequalities of Ethnic Minorities and Immigrant Groups in Lithuania
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195
Jitka Dvořáková
Refugees, Immigrants, and Their Children in the Czech Republic
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 184
Sadia Syed
Social Work and Equal Opportunities
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 180
31-32
PDF
Annika Öquist | Gunnel Hedman-Wallin
Roma Children and Social Work in Sweden
Santraukos peržiūros 186 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195
33-34
PDF
Max Rubisch
Equal Opportunities for Persons with Disabilities in Austria
Santraukos peržiūros 181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 198
34-35
PDF
Jūratė Gudliauskaitė
Gender Mainstreaming and Social Change
Santraukos peržiūros 187 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 165
Violeta Gevorgianienė | Vida Jakutienė
Equal Opportunities via Community Development: European Perspective
Santraukos peržiūros 179 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 186
35-36
PDF
Shulamit Ramon | Mojca Urek
Mainstreaming Gender and Ethnicity within an EU Multi-site Mental Health Project
Santraukos peržiūros 182 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 204
36-37
PDF
Virginija Šidlauskienė
Family-friendly University: A Key Issue for Work-family reconciliation
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 185
38-39
PDF
37-38
Jolanta Aidukaitė
Concentration of Poverty in the Post-soviet City of Vilnius: Coping Strategies of Means-tested Benefit Recipients
Santraukos peržiūros 172 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 194
39-40
PDF
Jolanta Pivorienė
Socialinio darbo įvaizdis žiniasklaidoje (spaudoje ir interneto svetainėse) - lygios galimybės profesijai?
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225
41-42
PDF
Rasa Naujanienė
How does Professional Language Shape the Identity of Social Work
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 262
41-42
PDF
Laura Varžinskienė
Išoriniai socialinio darbo profesijos statuso formavimo aspektai Lietuvoje
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 224
42-43
PDF
Dobilas Kirvelis | Kastytis Beitas
Self-managing Equality Versus Leadership in Creative Teams, Groups, and Organizations
Santraukos peržiūros 228 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 247
43-44
PDF
Snieguolė Aleliūnė
Use of Subjective Theories as a Way to Disclose the Personal Professional Identity of Social Workers
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 195