T. 4 (2007): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

T. 4 (2007)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Publikuota 2015-10-26

-

Albinas Bagdonas | Romas Lazutka
Socialinio darbo studijos Vilniaus universitete: penkiolikos metų patirties refleksija
Santraukos peržiūros 384 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 417
45-59
PDF
Birutė Švedaitė-Sakalauskė
Socialinio darbo kokybės dilema
Santraukos peržiūros 419 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 489
60-65
PDF
Alma Buginytė | Fausta Mickienė
Sutrikusios psichikos asmenų psichosocialinė reabilitacija Respublikinėje Vilniaus Psichaitrijos ligoninėje ir bendruomenėje
Santraukos peržiūros 465 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 500
66-74
PDF
Stefan Danner
Fritz Redl indėlis į psichoanalitinę pedagogiką
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 720
75-83
PDF
Natalija Bogdanova
Senų žmonių egzistencinės problemos: priežastys ir sprendimo galimybės
Santraukos peržiūros 660 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1751
84-95
PDF
Jogailė Bumblauskaitė | Vitalija Lepeškienė | Aistė Paškauskaitė
Studentų netolerantiškų nuostatų tyrimas Lietuvoje ir Vokietijoje. Lyginamoji analizė
Santraukos peržiūros 227 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 213
96-103
PDF
Jurga Kaučikienė | Birutė Švedaitė-Sakalauskė
Tėvo vaidmuo probleminėse šeimose: kokybinė analizė
Santraukos peržiūros 246 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 410
104-115
PDF
Viginta Ivaškaitė-Tamošiūnė
DEVELOPMENT OF SOCIAL WORK AND CORE SUBJECTS OF SOCIAL WORK EDUCATION IN THREE EUROPEAN COUNTRIES
Santraukos peržiūros 208 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 255
116-123
PDF
Donata Petružytė
Grindžiamosios teorijos metodologija: B. Glaserio ir A. Strausso versijų skirtumai
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 664
124-131
PDF
Dovilė Barčiukienė
Skurdas Lietuvos kaime: paplitimas, priežastys ir mažinimo būdai
Santraukos peržiūros 664 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 921
132-143
PDF
Lijana Gvaldaitė
Socialinio darbo indėlis kuriant žmogaus gerovę
Santraukos peržiūros 260 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 304
144-148
PDF
Romas Lazutka
Leidėjų pratarmė
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 156
Romas Lazutka
Foreword of the publishers
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 165
Romas Lazutka | Thea Meinema
Equal Opportunities for Individuals, Groups and Nations (Conference outline)
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 162
9-10
PDF
Josef Weidenholzer
Opportunities for Whom? - The European Social Model in a Global Perspective
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 158
Zenonas Norkus
Which Type of Capitalism in Central and Eastern Europe?
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 169
Yaakov Kop
Socio-Economic Policy - an Integrative Approach
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 168
Anna Cristina D'Addio | Peter Whiteford
Intergenerational Transmission of Disadvantage: Policy Implications
Santraukos peržiūros 170 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 168
Thomas Huddleston
Setting up a System of Benchmarking to Measure the Success of Integration Policies in Europe
Santraukos peržiūros 177 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 187
Mary Russell
Single Parents Describe Parenting Needs
Santraukos peržiūros 224 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 221
Aase Prøitz
Lesbian and Homosexual Clients in Our Daily Work
Santraukos peržiūros 162 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 162
Alexander Kozlov
Problems of inequality and Violence in Russia: Trend for Social Work
Santraukos peržiūros 159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 169
16-21
PDF
Gulaber Ananiashvili
National Inequalities: Caucasian Experience during Two Last Centuries
Santraukos peržiūros 158 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 200
21-23
PDF
Manfred Mohr
The European Social Model: its Advocacy and Campaigning Potentials
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 168
24-25
PDF
Peggy Letzner
The European Social Model
Santraukos peržiūros 185 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 159
Walter Schmid
What is Integration?
Santraukos peržiūros 209 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 228
25-29
PDF
Tadas Leončikas
Limits to Social Mobility: Roma as a Social Status
Santraukos peržiūros 165 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 184
29-30
PDF
Vida Beresnevičiūtė | Natalija Kasatkina
Characteristics of Socio-Economic Inequalities of Ethnic Minorities and Immigrant Groups in Lithuania
Santraukos peržiūros 138 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 178
Jitka Dvořáková
Refugees, Immigrants, and Their Children in the Czech Republic
Santraukos peržiūros 143 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 164
Sadia Syed
Social Work and Equal Opportunities
Santraukos peržiūros 150 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 161
31-32
PDF
Annika Öquist | Gunnel Hedman-Wallin
Roma Children and Social Work in Sweden
Santraukos peržiūros 152 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 171
33-34
PDF
Max Rubisch
Equal Opportunities for Persons with Disabilities in Austria
Santraukos peržiūros 156 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 177
34-35
PDF
Jūratė Gudliauskaitė
Gender Mainstreaming and Social Change
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 145
Violeta Gevorgianienė | Vida Jakutienė
Equal Opportunities via Community Development: European Perspective
Santraukos peržiūros 149 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 166
35-36
PDF
Shulamit Ramon | Mojca Urek
Mainstreaming Gender and Ethnicity within an EU Multi-site Mental Health Project
Santraukos peržiūros 157 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 184
36-37
PDF
Virginija Šidlauskienė
Family-friendly University: A Key Issue for Work-family reconciliation
Santraukos peržiūros 171 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 165
38-39
PDF
37-38
Jolanta Aidukaitė
Concentration of Poverty in the Post-soviet City of Vilnius: Coping Strategies of Means-tested Benefit Recipients
Santraukos peržiūros 145 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 173
39-40
PDF
Jolanta Pivorienė
Socialinio darbo įvaizdis žiniasklaidoje (spaudoje ir interneto svetainėse) - lygios galimybės profesijai?
Santraukos peržiūros 153 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 190
41-42
PDF
Rasa Naujanienė
How does Professional Language Shape the Identity of Social Work
Santraukos peržiūros 183 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 239
41-42
PDF
Laura Varžinskienė
Išoriniai socialinio darbo profesijos statuso formavimo aspektai Lietuvoje
Santraukos peržiūros 167 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 199
42-43
PDF
Dobilas Kirvelis | Kastytis Beitas
Self-managing Equality Versus Leadership in Creative Teams, Groups, and Organizations
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 224
43-44
PDF
Snieguolė Aleliūnė
Use of Subjective Theories as a Way to Disclose the Personal Professional Identity of Social Workers
Santraukos peržiūros 160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 173