Socialinio darbo studijos Vilniaus universitete: penkiolikos metų patirties refleksija
-
Albinas Bagdonas
Romas Lazutka
Publikuota 2007-10-06
https://doi.org/10.15388/STEPP.2007.4.8704
PDF

Reikšminiai žodžiai

Studijų organizavimas
socialinis darbas
Vilniaus universitetas

Kaip cituoti

Bagdonas A., & Lazutka R. (2007). Socialinio darbo studijos Vilniaus universitete: penkiolikos metų patirties refleksija. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 4, 45-59. https://doi.org/10.15388/STEPP.2007.4.8704

Santrauka

Straipsnyje kalbama apie socialinio darbo studijas ir jų raidą Vilniaus universitete. Autoriai išskiria devynis studijų raidą apibūdinančius kintamųjų grupes, kurias ir analizuoja. Pirmiausia steigiant socialinio darbo studijas buvo susidurta su teorinio pagrindo busimai studijų programai pasirinkimo problema. Antra, dėl specifinės padėties darbo rinkoje socialinio darbo studijos įgijo perkvalifikavimo ir įprastų studijų programų formas. Trečias studijų bruožas yra katedros personalas, kuris buvo pirmiausia formuojamas iš gretutinių sričių specialistų, o vėliau į katedrą įsiliejo ir katedroje "užaugę" dėstytojai. Ketvirta, socialinio darbo studijos yra vykdomos ir kituose universitetuose, todėl yra aptariami ir santykiai su kitomis socialinio darbo katedromis. Penkta, pasaulyje egzistuoja socialinio darbo studijų organizavimo įvairovė ir tada kyla klausimas, o kur link turėtų eiti Lietuvos socialinis darbas. Šešta, studijų programos visuomeninis poreikis, kurį geriausiai atspindi absolventų įsidarbinimas. Septinta, fizinės ir technologinės galimybės, kurios apsprendžia studijų procesą. Aštunta, santykiai su universiteto aplinka - su kitų šalių socialinio darbo mokyklomis, viešojo sektoriaus ir nevyriausybinėmis organizacijomis, moksliniais institutais. Devinta, grįžtamasis ryšys yra būtinas tobulinant studijų programą ir todėl stengiamasi įtraukti pačius studentus, darbdavių atstovus, socialinius partnerius.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>