Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai
Straipsniai
Irmina Matonytė
University of Management and Economics
https://orcid.org/0000-0001-8306-5835
Rūta Kazlauskaitė
University of Management and Economics
https://orcid.org/0000-0003-4004-0106
Virginija Poškutė
University of Management and Economics
Publikuota 2019-03-04
https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.5
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa
viešųjų vertybių vadyba
visuomenės nuostatos
paslaugų teikėjai
valstybė

Kaip cituoti

Matonytė I., Kazlauskaitė R., & Poškutė V. (2019). Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 18, 74-95. https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.5

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnyje, remiantis gerovės kultūros prieiga ir viešųjų vertybių vadybos idėjomis, analizuojama ir įvertinama ilgalaikės senyvo amžiaus asmenų globos ir slaugos (IGS) problematika Lietuvoje. Pradžioje apžvelgiami Lietuvos mokslininkų darbai, susiję su socialine politika ir IGS, bei apibūdinama šios srities būklė šalyje. Visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai į atsakomybę už rūpinimąsi senyvo amžiaus asmenimis bei į socialinių paslaugų plėtros poreikį IGS srityje interpretuojami kaip kompleksinė reakcija į nepatenkinamą IGS situaciją. Straipsnis baigiamas rekomendacijomis stiprinti viešųjų vertybių vadybos propaguojamus demokratinius svarstymus ir kitus instrumentus, kuriais būtų geriau atliepiama į visų suinteresuotų šalių vertybines nuostatas ir lūkesčius ir būtų geriau derinami jų interesai IGS srityje.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.