T. 18 (2019): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

T. 18 (2019)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Publikuota 2019-03-04

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 249 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 165
1-7
PDF

Straipsniai

Snieguolė Grigužauskaitė | Daiva Skučienė
Šeimos ir darbo derinimo teisinės prielaidos Baltijos šalyse
Santraukos peržiūros 1736 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 695 | Straipsnio (HTML) peržiūros 140
Rasa Balvočiūtė
Ar socialinės išmokos mažina gyventojų skurdą? Poveikio lyginamoji analizė senosiose ir Rytų Europos šalyse
Santraukos peržiūros 1849 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 638 | Straipsnio (HTML) peržiūros 262
Roberta Motieciene | Merja Laitinen | Pia Skaffari
The constructions of everyday ethics in Lithuanian family social work practices
Santraukos peržiūros 2127 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 442 | Straipsnio (HTML) peržiūros 169
Vita Karpuškienė | Aušrytė Rastenienė | Arvydas Liepuonius
Alkoholio vartojimo įpročiai, aplinka ir pasekmės Lietuvoje
Santraukos peržiūros 2195 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1174 | Straipsnio (HTML) peržiūros 208
Irmina Matonytė | Rūta Kazlauskaitė | Virginija Poškutė
Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai
Santraukos peržiūros 1834 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1008 | Straipsnio (HTML) peržiūros 193
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė | Vaida Tretjakova | Rūta Ubarevičienė
Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija
Santraukos peržiūros 1717 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 523 | Straipsnio (HTML) peržiūros 126
Karolis Dambrauskas
Reducing prejudice through biased group contact?
Santraukos peržiūros 1626 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 531 | Straipsnio (HTML) peržiūros 113

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 229 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 139
122-123
PDF