T. 18 (2019): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

T. 18 (2019)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Publikuota 2019-03-04

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 191 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 137
1-7
PDF

Straipsniai

Snieguolė Grigužauskaitė | Daiva Skučienė
Šeimos ir darbo derinimo teisinės prielaidos Baltijos šalyse
Santraukos peržiūros 1151 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 384 | Straipsnio (HTML) peržiūros 86
Rasa Balvočiūtė
Ar socialinės išmokos mažina gyventojų skurdą? Poveikio lyginamoji analizė senosiose ir Rytų Europos šalyse
Santraukos peržiūros 1296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 374 | Straipsnio (HTML) peržiūros 144
Roberta Motieciene | Merja Laitinen | Pia Skaffari
The constructions of everyday ethics in Lithuanian family social work practices
Santraukos peržiūros 1653 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 277 | Straipsnio (HTML) peržiūros 115
Vita Karpuškienė | Aušrytė Rastenienė | Arvydas Liepuonius
Alkoholio vartojimo įpročiai, aplinka ir pasekmės Lietuvoje
Santraukos peržiūros 1010 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 495 | Straipsnio (HTML) peržiūros 123
Irmina Matonytė | Rūta Kazlauskaitė | Virginija Poškutė
Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai
Santraukos peržiūros 933 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 466 | Straipsnio (HTML) peržiūros 128
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė | Vaida Tretjakova | Rūta Ubarevičienė
Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija
Santraukos peržiūros 1140 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330 | Straipsnio (HTML) peržiūros 96
Karolis Dambrauskas
Reducing prejudice through biased group contact?
Santraukos peržiūros 1159 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 249 | Straipsnio (HTML) peržiūros 88

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 178 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 116
122-123
PDF