T. 18 (2019): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

T. 18 (2019)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Publikuota 2019-03-04

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 243 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 159
1-7
PDF

Straipsniai

Snieguolė Grigužauskaitė | Daiva Skučienė
Šeimos ir darbo derinimo teisinės prielaidos Baltijos šalyse
Santraukos peržiūros 1679 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 591 | Straipsnio (HTML) peržiūros 134
Rasa Balvočiūtė
Ar socialinės išmokos mažina gyventojų skurdą? Poveikio lyginamoji analizė senosiose ir Rytų Europos šalyse
Santraukos peržiūros 1785 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 543 | Straipsnio (HTML) peržiūros 233
Roberta Motieciene | Merja Laitinen | Pia Skaffari
The constructions of everyday ethics in Lithuanian family social work practices
Santraukos peržiūros 2095 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 367 | Straipsnio (HTML) peržiūros 157
Vita Karpuškienė | Aušrytė Rastenienė | Arvydas Liepuonius
Alkoholio vartojimo įpročiai, aplinka ir pasekmės Lietuvoje
Santraukos peržiūros 1912 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 931 | Straipsnio (HTML) peržiūros 199
Irmina Matonytė | Rūta Kazlauskaitė | Virginija Poškutė
Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai
Santraukos peržiūros 1669 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 819 | Straipsnio (HTML) peržiūros 174
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė | Vaida Tretjakova | Rūta Ubarevičienė
Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija
Santraukos peržiūros 1644 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 439 | Straipsnio (HTML) peržiūros 115
Karolis Dambrauskas
Reducing prejudice through biased group contact?
Santraukos peržiūros 1590 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 455 | Straipsnio (HTML) peržiūros 108

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 220 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 133
122-123
PDF