T. 18 (2019): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

T. 18 (2019)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Publikuota 2019-03-04

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 261 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 170
1-7
PDF

Straipsniai

Snieguolė Grigužauskaitė | Daiva Skučienė
Šeimos ir darbo derinimo teisinės prielaidos Baltijos šalyse
Santraukos peržiūros 1803 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 745 | Straipsnio (HTML) peržiūros 153
Rasa Balvočiūtė
Ar socialinės išmokos mažina gyventojų skurdą? Poveikio lyginamoji analizė senosiose ir Rytų Europos šalyse
Santraukos peržiūros 1909 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 678 | Straipsnio (HTML) peržiūros 294
Roberta Motieciene | Merja Laitinen | Pia Skaffari
The constructions of everyday ethics in Lithuanian family social work practices
Santraukos peržiūros 2160 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 482 | Straipsnio (HTML) peržiūros 187
Vita Karpuškienė | Aušrytė Rastenienė | Arvydas Liepuonius
Alkoholio vartojimo įpročiai, aplinka ir pasekmės Lietuvoje
Santraukos peržiūros 2442 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1408 | Straipsnio (HTML) peržiūros 244
Irmina Matonytė | Rūta Kazlauskaitė | Virginija Poškutė
Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai
Santraukos peržiūros 1966 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1183 | Straipsnio (HTML) peržiūros 213
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė | Vaida Tretjakova | Rūta Ubarevičienė
Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija
Santraukos peržiūros 1794 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 582 | Straipsnio (HTML) peržiūros 138
Karolis Dambrauskas
Reducing prejudice through biased group contact?
Santraukos peržiūros 1656 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 556 | Straipsnio (HTML) peržiūros 120

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 141
122-123
PDF