T. 18 (2019): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

T. 18 (2019)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Publikuota 2019-03-04

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 210 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 153
1-7
PDF

Straipsniai

Snieguolė Grigužauskaitė | Daiva Skučienė
Šeimos ir darbo derinimo teisinės prielaidos Baltijos šalyse
Santraukos peržiūros 1602 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 506 | Straipsnio (HTML) peržiūros 107
Rasa Balvočiūtė
Ar socialinės išmokos mažina gyventojų skurdą? Poveikio lyginamoji analizė senosiose ir Rytų Europos šalyse
Santraukos peržiūros 1718 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 449 | Straipsnio (HTML) peržiūros 207
Roberta Motieciene | Merja Laitinen | Pia Skaffari
The constructions of everyday ethics in Lithuanian family social work practices
Santraukos peržiūros 2053 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 327 | Straipsnio (HTML) peržiūros 141
Vita Karpuškienė | Aušrytė Rastenienė | Arvydas Liepuonius
Alkoholio vartojimo įpročiai, aplinka ir pasekmės Lietuvoje
Santraukos peržiūros 1723 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 757 | Straipsnio (HTML) peržiūros 168
Irmina Matonytė | Rūta Kazlauskaitė | Virginija Poškutė
Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai
Santraukos peržiūros 1522 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 668 | Straipsnio (HTML) peržiūros 162
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė | Vaida Tretjakova | Rūta Ubarevičienė
Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija
Santraukos peržiūros 1581 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 400 | Straipsnio (HTML) peržiūros 112
Karolis Dambrauskas
Reducing prejudice through biased group contact?
Santraukos peržiūros 1562 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 371 | Straipsnio (HTML) peržiūros 104

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 200 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 125
122-123
PDF