T. 18 (2019): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

T. 18 (2019)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Publikuota 2019-03-04

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 202 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 147
1-7
PDF

Straipsniai

Snieguolė Grigužauskaitė | Daiva Skučienė
Šeimos ir darbo derinimo teisinės prielaidos Baltijos šalyse
Santraukos peržiūros 1559 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 442 | Straipsnio (HTML) peržiūros 94
Rasa Balvočiūtė
Ar socialinės išmokos mažina gyventojų skurdą? Poveikio lyginamoji analizė senosiose ir Rytų Europos šalyse
Santraukos peržiūros 1672 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 410 | Straipsnio (HTML) peržiūros 178
Roberta Motieciene | Merja Laitinen | Pia Skaffari
The constructions of everyday ethics in Lithuanian family social work practices
Santraukos peržiūros 2026 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 307 | Straipsnio (HTML) peržiūros 128
Vita Karpuškienė | Aušrytė Rastenienė | Arvydas Liepuonius
Alkoholio vartojimo įpročiai, aplinka ir pasekmės Lietuvoje
Santraukos peržiūros 1558 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 636 | Straipsnio (HTML) peržiūros 148
Irmina Matonytė | Rūta Kazlauskaitė | Virginija Poškutė
Ilgalaikė senyvo amžiaus asmenų globa Lietuvoje: visuomenės nuostatos ir paslaugų teikėjų požiūriai
Santraukos peržiūros 1379 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 539 | Straipsnio (HTML) peržiūros 141
Margarita Gedvilaitė-Kordušienė | Vaida Tretjakova | Rūta Ubarevičienė
Bevaikystė Lietuvoje: tendencijos, normos ir regioninė diferenciacija
Santraukos peržiūros 1524 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 363 | Straipsnio (HTML) peržiūros 102
Karolis Dambrauskas
Reducing prejudice through biased group contact?
Santraukos peržiūros 1538 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 302 | Straipsnio (HTML) peržiūros 96

Pabaigos puslapiai

Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys
Santraukos peržiūros 192 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 121
122-123
PDF