Innovative Methods and Models of Collaboration in the Field of Pedagogical Prevention of Xenophobia, Anti-Semitism and Right-wing Extremism: Chances and Perspectives for a Better Cooperation between Formal and Non-formal Education in Germany
-
Susanne Johansson
Publikuota 2013-01-01
https://doi.org/10.15388/STEPP.2013.0.1394
PDF

Kaip cituoti

Johansson S. (2013). Innovative Methods and Models of Collaboration in the Field of Pedagogical Prevention of Xenophobia, Anti-Semitism and Right-wing Extremism: Chances and Perspectives for a Better Cooperation between Formal and Non-formal Education in Germany. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 7, 119-132. https://doi.org/10.15388/STEPP.2013.0.1394

Santrauka

German Youth Institute (Deutsches Jugendinstitut e.V.),
Franckeplatz 1, Hs. 12-12, D-06110 Halle, Germany.
Tel.: +49-345-6817828. E-Mail: johansson@dji.de


Xenophobic, anti-Semitic and right-wing extremist attitudes continue to pose a serious problem and an ongoing challenge among German youth. Since problematic attitudes and risk groups change with time and according to political circumstances and social change, there is a constant need for the development of new practices and the innovative adaption of existing strategies of pedagogical prevention. Evaluations of German government model programs aimed at the pedagogical prevention of xenophobia, anti-Semitism and right-wing extremism show that sustainable prevention effects can be reached on the basis of productive cooperation between formal and non-formal educators. In order to improve their efforts toward prevention and cooperation, both partners have to refine their collaborative models and their methodology as well as to react better to changes in the composition of groups of participants and students in a society characterized by immigration and globalization.
Key words: right-wing extremism, xenophobia, evaluation, prevention, non-formal education.

Novatoriški bendradarbiavimo metodaiirmodeliaiksenofobijos, antisemitizmo ir dešiniojo ekstremizmo pedagoginėje prevencijoje: geresnio bendradarbiavimo tarp formalaus ir neformalaus ugdymo galimybės ir perspektyvos Vokietijoje
Susanne Johansson

Santrauka
Ksenofobija, antisemitizmas, dešinysis ekstremizmas yra rimtos Vokietijos jaunimo problemos. Socialiniai ir politiniai pokyčiai sukuria naujų ideologijų ir socialinių grupių. Siekiant spręsti atsirandančias problemas, pedagoginės prevencijos praktikos turi būti atnaujinamos, vystomos. Vokietijos valstybinių ksenofobijos, antisemitizmo ir dešiniojo ekstremizmo pedagoginės prevencijos programų įvertinimas rodo, kad tvarią prevenciją galima pasiekti produktyviai bendradarbiaujant formaliems ir neformaliems ugdytojams. Norėdami pagerinti bendradarbiavimą, formalūs ir neformalūs ugdytojai turi pakeisti savo bendradarbiavimo ir darbo metodų modelius.
Pagrindiniai žodžiai: dešinysis ekstremizmas, ksenofobija, įvertinimas, prevencija, neformalus ugdymas.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.