Socialinės globos organizacijų atsparumo stiprinimo veiksniai
Straipsniai
Jolita Gečienė
Mykolas Romeris University, Lithuania
Agota Giedrė Raišienė
Mykolas Romeris University, Lithuania
Publikuota 2019-09-16
https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.12
PDF
HTML

Reikšminiai žodžiai

organizacijų vystymas
organizacijų atsparumas
lyderystė
socialines paslaugas teikiančios organizacijos
socialinė gerovė
pasirengimas socialinės politikos pokyčiams

Kaip cituoti

Gečienė J., & Raišienė A. G. (2019). Socialinės globos organizacijų atsparumo stiprinimo veiksniai. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 19, 71-86. https://doi.org/10.15388/STEPP.2019.12

Santrauka

Straipsnyje teoriškai ir empiriškai apibrėžiami veiksniai, turintys esminę įtaką socialinės globos paslaugas teikiančių organizacijų atsparumui sudėtingomis išorinių aplinkybių sąlygomis. Taip pat išskiriami organizacijų atsparumo teoriniai principai ir pristatomi socialinės globos paslaugas teikiančių organizacijų vadovų apklausos rezultatai. Remiantis apklausos rezultatais apibrėžiami socialinės globos paslaugas teikiančių organizacijų atsparumo veiksniai. Tyrime dalyvavo 164 respondentai – socialinės globos paslaugas teikiančių organizacijų vadovai. Tyrimo rezultatai leidžia pagilinti supratimą apie organizacijų atsparumą. Tyrimas aktualus reformų kontekste, nes įgyvendinant Lietuvos pažangos strategiją „Lietuva 2030“ vyks socialinės politikos pokyčių, todėl svarbu įvertinti laimėjimus ir pasirengti efektyviai įgyvendinti numatytą pažangą.

PDF
HTML
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.