Vaikų dienos centrų tarpdalykinio bendradarbiavimo patirtis
Socialinio darbo profesionalizacija
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Eglė Liaudginaitė-Zamalienė
Publikuota 2012-01-01
https://doi.org/10.15388/STEPP.2012.0.1862
PDF

Kaip cituoti

Buzaitytė-Kašalynienė J., & Liaudginaitė-Zamalienė E. (2012). Vaikų dienos centrų tarpdalykinio bendradarbiavimo patirtis. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 6, 7-22. https://doi.org/10.15388/STEPP.2012.0.1862

Santrauka

Vilniaus universitetas
Universiteto g. 9/1. Tel. (85) 266 76 10
El. paštas: jolita.kasalyniene@fsf.vu.lt
El. paštas: egle.liaudginaite@gmail.com

 
Tarpdalykinis bendradarbiavimas yra labai svarbus socialinio darbo su vaikais ir šeimomis veiksmingumui, todėl šiuo straipsniu siekiama išsiaiškinti tarpdalykinio bendradarbiavimo ypatumus dirbant su vaikais ir paaugliais dienos centruose. Tam aprašyti teoriniai tarpdalykinio bendradarbiavimo modeliai, vadovaujantis valdymo ir komunikacijos kriterijais išskirti bendradarbiavimo lygmenys. Remiantis šiais modeliais buvo parengta priemonė ir atlikta vaikų dienos centruose dirbančių socialinių darbuotojų / pedagogų apklausa. Tyrimo rezultatai parodė, kad Lietuvos vaikų dienos centrų vidinis tarpdalykinis bendradarbiavimas pagal vadovavimo pobūdį yra vidutinio ir aukštesnio lygmens, atitinka lygiavertės komandos ir profesionalaus valdymo modelius. Išorinis bendradarbiavimas yra žemiausio komunikacijos modelį atitinkančio lygmens, tik išimtiniais atvejais jis gali būti priskirtas koordinacijos modeliui.
Pagrindiniai žodžiai: tarpdalykinis bendradarbiavimas, teoriniai modeliai, socialiniai darbuotojai, socialiniai pedagogai, vaikų dienos centras.

Experience of Multidisciplinary Collaboration of Children Day Care Centres
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Eglė Liaudginaitė-Zamalienė


Summary
Multidisciplinary collaboration is essential for effectiveness of social work with children and families; this is why this article attempts to reveal peculiarities of multidisciplinary collaboration of children day care centres. Authors of this article are describing theoretical models of multidisciplinary collaboration, and using managerial and communication criteria for distinguishing levels of collaboration. Using theoretical models research instrument has been developed, and survey of social workers/pedagogues from day care centres conducted. Results of the research revealed that inner multidisciplinary collaboration of day care centres is average or higher level, and interagency multidisciplinary collaboration is of the lowest level and can be assigned to model of coordination.
Key words: multidisciplinary collaboration, theoretical model, social workers, social pedagogues, children day care centre.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai