„Nepaisomi profesionalai“: socialiniai darbuotojai ir jų galia
Socialinio darbo profesijos tyrimai
Birutė Švedaitė-Sakalauskė
Lijana Gvaldaitė
Jolita Buzaitytė-Kašalynienė
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/STEPP.2014.0.3779
PDF

Kaip cituoti

„Nepaisomi profesionalai“: socialiniai darbuotojai ir jų galia (B. Švedaitė-Sakalauskė, L. Gvaldaitė, & J. Buzaitytė-Kašalynienė , Trans.). (2014). Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 9, 21-36. https://doi.org/10.15388/STEPP.2014.0.3779

Santrauka

Vilniaus universitetas
Socialinio darbo katedra
Universiteto g. 9/1, LT-01513 Vilnius
El. paštas: birute.sakalauske@fsf.vu.lt; lijana.gvaldaite@fsf.vu.lt;
jolita.kasalyniene@fsf.vu.lt

Santrauka
Straipsnyje pristatoma kokybinio tyrimo metu rekonstruota socialinių darbuotojų kaip „nepaisomų profesionalų“ empirinė kategorija-fenomenas. Remiantis grindžiamosios teorijos metodologija, atskleidžiamos šio fenomeno priežastinės, kontekstinės ir intervenuojančios sąlygos. Visgi ypatingas dėmesys sutelkiamas į „nepaisomo profesionalumo“ fenomeno įveikos strategijas (realizuojamas ir nerealizuojamas) bei šių strategijų sukeliamus padarinius socialiniam darbui. „Nepaisomas profesionalumas“ yra patiriamas tuomet, kai socialinio darbo specialistams yra keliami nepagrįsti, neadekvatūs, jų profesinės veiklos esmės neatitinkantys reikalavimai. Nustatyta, kad „nepaisomo profesionalumo“ fenomeno įveika yra lemiama profesionalo asmenybės, tačiau lygiai taip pat specifinių kontekstinių sąlygų, kuriomis veikia socialiniai darbuotojai. Veikiant socialinio darbo profesionalumą auginančiose / plėtojančiose organizacijose, atsiveria kitokios kokybės fenomeno įveikos galimybės nei socialinio darbo profesionalumo neauginančiose ar net jį žlugdančiose organizacijose / aplinkose.

PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

1 2 > >>