Socialinio darbo proceso skirtumai religinėse ir pasaulietinėse NVO
Socialinio darbo procesas ir metodai
Giedrė Renevė
Eugenijus Dunajevas
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/STEPP.2014.0.3778
PDF

Kaip cituoti

Renevė G., & Dunajevas E. (2014). Socialinio darbo proceso skirtumai religinėse ir pasaulietinėse NVO. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 9, 37-49. https://doi.org/10.15388/STEPP.2014.0.3778

Santrauka

UAB “Tango reklama”
Laisvės avenue 60, Vilnius, 05120
giedre.reneve@gmail.comVilnius University

Department of Social Work
Universiteto str. 9/1, Vilnius, 01513
eugenijus.dunajevas@fsf.vu.lt

Lietuvoje neformalioje aplinkoje yra dažnai diskutuojama apie religinių ir nereliginių socialinį darbą dirbančių organizacijų skirtumus. Tyrimo tikslas ir buvo atskleisti bei įvertinti šiuos skirtumus. Socialinis darbas yra plačiai suprantamas reiškinys ir, siekdami konkrečiau jį užgriebti, tyrėme šio darbo proceso skirtumus. Socialinis darbas kaip procesas susideda iš tam tikrų veiksmų etapų, kurie atliekami tam tikra seka. Šie veiksmai ir buvo tyrimo objektas. Duomenų analizės rezultatai parodė, kad yra reikšmingų skirtumų tarp religinių (krikščioniškų) ir nereliginių organizacijų.
Pagrindiniai žodžiai: socialinio darbo procesas, nevyriausybinės organizacijos, religinės ir nereliginės organizacijos.

THE DIFFERENCES OF SOCIAL WORK PROCESS IN FAITH-RELATED AND SECULAR NGOSSUMMARY
Giedrė Renevė, Eugenijus Dunajevas

Summary
We analysed social work process in faith-related and secular NGOs. The objective of the study was to reveal the differences of social work process. We define social work process as an algorithm of actions that is proceeded in order to solve social and personal problems. There are five stages of social work process. At each stage the participants of social work organisation perform certain actions. In order to find out the differences of social work process, the actions were compared in faith-related and secular NGOs. The results of data analysis reveal the significant differences of social work process in secular and faith-related social work NGOs.
Keywords: Social work process, non-governmental organisations, faith-related and secular organisations.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai