Socialinis darbas Lietuvoje: raidos, praktikos ir akademinis aspektai
-
Albinas Bagdonas
Publikuota 2001-10-03
https://doi.org/10.15388/STEPP.2001.0.8494
PDF

Reikšminiai žodžiai

Socialinis darbas
profesija
mokslo disciplina
atvejo tyrimas
Lietuva

Kaip cituoti

Bagdonas A. (2001). Socialinis darbas Lietuvoje: raidos, praktikos ir akademinis aspektai. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 1, 10-35. https://doi.org/10.15388/STEPP.2001.0.8494

Santrauka

[straipsnis ir santrauka lietuvių kalba; santrauka anglų kalba]

Straipsnio tikslas yra apžvelgti svarbesnius socialinio darbo raidos Lietuvoje aspektus. Pirmiausia pateikiama socialinio darbo sampratas, jo apibrėžimas. Aptariamos problemos, kurios trukdo pateikti bendrą socialinio darbo kaip mokslo apibrėžimą. Tai bendros socialinio darbo teorijos nebuvimas ir socialinio darbo multifunkcionalumas. Toliau yra aptariamas socialinio darbo profesijos tapsmas ir kismas, išskiriant atsiradimo aplinkybes ir sąlygas bei pristatant profesijos raidą ir kismą Lietuvoje. Socialinio darbo atsiradimo aplinkybėmis yra įvardinamos gyvūnų pseudoaltruistinė elgsena ir tikroji hominidų altruistinė elgsena. Kalbant apie socialinio darbo raidą Lietuvoje išskiriami aštuoni etapai: LDK ir unija su Lenkija, Carinės okupacijos laikotarpis, tarpukario nepriklausomybė, tarybinis socialinio aprūpinimo modelis, Socialinio darbo sąvokos formalus priėmimas, socialinio darbo profesionalizacija, profesionalus socialinis darbas, socialinė eurointegracija. Toliau yra kalbama apie socialinio darbo aplinkybes – socialinė drama vyksta ne tuščioje erdvėje, o kupinoje visokių veiksnių aplinkoje – tam tikromis aplinkybėmis. Aptariamos šios socialinio darbo aplinkybės: socioekonominė situacija, kuri tuo pačiu metu yra pagrindinis problemų šaltinis ir kartu teikia išteklius sėkmingam socialiniam darbui, teisinis pagrindas, tarptautinis kontekstas, socialinių paslaugų teikėjai. Galiausiai yra aptarimai socialinio darbo kaip akademinės disciplinos ir tyrimų krypties aspektai. Šioje dalyje kalbama apie socialinių darbuotojų rengimą, kuris yra neadekvatus šalies poreikiams ir tuo pačiu egzistuoja profesijos pavadinimų įvairovė, bei tyrimus socialiniame darbe, kuriuos siūloma vadinti socialiniais tyrimais.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės. 

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai

<< < 1 2