T. 1 (2001): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

T. 1 (2001)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Publikuota 2001-10-03

-

Vilija Blinkevičiūtė
Socialinis darbas ir bendruomenės socialinių paslaugų plėtra
Santraukos peržiūros 411 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 674
6-7
PDF
Vilija Blinkevičiūtė
Social Work and the Development of Community-Based Social Services
Santraukos peržiūros 354 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 325
7-9
PDF
Albinas Bagdonas
Socialinis darbas Lietuvoje: raidos, praktikos ir akademinis aspektai
Santraukos peržiūros 2681 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2507
10-35
PDF
Albinas Bagdonas
Practical and Academic Aspects of Social Work Development in Lithuania
Santraukos peržiūros 434 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 607
35-48
PDF
Henri Braakenburg
Quality Management in Social Work in the Netherlands: Principles and Approach
Santraukos peržiūros 370 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 664
49-56
PDF
Henri Braakenburg
Socialinio darbo kokybės vadyba Nyderlanduose: principai ir požiūris
Santraukos peržiūros 529 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 636
57-64
PDF
Natalja Yashko
Ukrainian social investment fund: project concept note (draft)
Santraukos peržiūros 248 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
65-74
PDF
Natalja Yashko
Ukrainos socialinių investicijų fondas: projekto koncepcija
Santraukos peržiūros 313 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 294
75-84
PDF
Audronė Vareikytė
Socialinių paslaugų programos: šiandiena ir ateities perpsektyvos
Santraukos peržiūros 585 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 629
85-90
PDF
Audronė Vareikytė
Social Services Programs Today and in the Future
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246
90-94
PDF
Laimutė Žalimienė
Socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai
Santraukos peržiūros 1623 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1860
99-102
PDF
Laimutė Žalimienė
Service Quality - Determining Factors
Santraukos peržiūros 277 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 227
102-105
PDF
Vytautas Žiukas
Socialinių darbuotojų vaidmuo mažinant skurdą Lietuvoje
Santraukos peržiūros 427 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 579
106-110
PDF
Vytautas Žiukas
The Role of Social Workers in the Elimination of Poverty in Lithuania
Santraukos peržiūros 294 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 330
110-115
PDF
Laimutė Žalimienė | Audronė Vareikytė
Socialinių paslaugų kokybė ir standartai
Santraukos peržiūros 705 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 592
116-117
PDF
Angelė Čepėnaitė | Rasa Laiconienė
Solidarumas socialiniame darbe
Santraukos peržiūros 369 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 412
117-118
PDF
Violeta Vaicekauskienė
Komandinio darbo svarba socialiniame darbe
Santraukos peržiūros 1583 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2628
118-122
PDF
Danguolė Beresnevičiūtė
Bendruomenės kūrimas Lietuvoje: strategija ir taktika
Santraukos peržiūros 776 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 675
122-126
PDF
Nills Stendstrom | Barbo Zimmerling-Svan | Tryggve Balldin | Edita Barniškytė
Kuravimas (supervizija) ir duomenų apie klientą rinkimas
Santraukos peržiūros 316 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 336
126-138
PDF
Laimutė Žalimienė | Audronė Vareikytė
Quality and Standards of Social Services
Santraukos peržiūros 284 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 260
139-140
PDF
Angelė Čepėnaitė | Rasa Laiconienė
Solidarity in Social Work
Santraukos peržiūros 257 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 246
140-141
PDF
Violeta Vaicekauskienė
The Importance of Team Approach in Social Work
Santraukos peržiūros 549 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1400
141-145
PDF
Danguolė Beresnevičiūtė
Development of Community in Lithuania: Strategy and Tactics
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 270
145-148
PDF
Nills Stendstrom | Barbo Zimmerling-Svan | Tryggve Balldin | Edita Barniškytė
Supervision and Collection of Data about Client
Santraukos peržiūros 282 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 285
148-160
PDF