T. 1 (2001): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

T. 1 (2001)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Publikuota 2015-10-03

-

Vilija Blinkevičiūtė
Socialinis darbas ir bendruomenės socialinių paslaugų plėtra
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 460
6-7
PDF
Vilija Blinkevičiūtė
Social Work and the Development of Community-Based Social Services
Santraukos peržiūros 289 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 257
7-9
PDF
Albinas Bagdonas
Socialinis darbas Lietuvoje: raidos, praktikos ir akademinis aspektai
Santraukos peržiūros 2052 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 2102
10-35
PDF
Albinas Bagdonas
Practical and Academic Aspects of Social Work Development in Lithuania
Santraukos peržiūros 350 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 483
35-48
PDF
Henri Braakenburg
Quality Management in Social Work in the Netherlands: Principles and Approach
Santraukos peržiūros 296 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 508
49-56
PDF
Henri Braakenburg
Socialinio darbo kokybės vadyba Nyderlanduose: principai ir požiūris
Santraukos peržiūros 434 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 463
57-64
PDF
Natalja Yashko
Ukrainian social investment fund: project concept note (draft)
Santraukos peržiūros 199 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 205
65-74
PDF
Natalja Yashko
Ukrainos socialinių investicijų fondas: projekto koncepcija
Santraukos peržiūros 255 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 239
75-84
PDF
Audronė Vareikytė
Socialinių paslaugų programos: šiandiena ir ateities perpsektyvos
Santraukos peržiūros 435 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 485
85-90
PDF
Audronė Vareikytė
Social Services Programs Today and in the Future
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 194
90-94
PDF
Laimutė Žalimienė
Socialinių paslaugų kokybę lemiantys veiksniai
Santraukos peržiūros 980 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1312
99-102
PDF
Laimutė Žalimienė
Service Quality - Determining Factors
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 179
102-105
PDF
Vytautas Žiukas
Socialinių darbuotojų vaidmuo mažinant skurdą Lietuvoje
Santraukos peržiūros 333 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 482
106-110
PDF
Vytautas Žiukas
The Role of Social Workers in the Elimination of Poverty in Lithuania
Santraukos peržiūros 222 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 268
110-115
PDF
Laimutė Žalimienė | Audronė Vareikytė
Socialinių paslaugų kokybė ir standartai
Santraukos peržiūros 508 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 414
116-117
PDF
Angelė Čepėnaitė | Rasa Laiconienė
Solidarumas socialiniame darbe
Santraukos peržiūros 300 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 328
117-118
PDF
Violeta Vaicekauskienė
Komandinio darbo svarba socialiniame darbe
Santraukos peržiūros 1181 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1776
118-122
PDF
Danguolė Beresnevičiūtė
Bendruomenės kūrimas Lietuvoje: strategija ir taktika
Santraukos peržiūros 590 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 542
122-126
PDF
Nills Stendstrom | Barbo Zimmerling-Svan | Tryggve Balldin | Edita Barniškytė
Kuravimas (supervizija) ir duomenų apie klientą rinkimas
Santraukos peržiūros 241 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 238
126-138
PDF
Laimutė Žalimienė | Audronė Vareikytė
Quality and Standards of Social Services
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 211
139-140
PDF
Angelė Čepėnaitė | Rasa Laiconienė
Solidarity in Social Work
Santraukos peržiūros 214 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 198
140-141
PDF
Violeta Vaicekauskienė
The Importance of Team Approach in Social Work
Santraukos peržiūros 406 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 1281
141-145
PDF
Danguolė Beresnevičiūtė
Development of Community in Lithuania: Strategy and Tactics
Santraukos peržiūros 196 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 218
145-148
PDF
Nills Stendstrom | Barbo Zimmerling-Svan | Tryggve Balldin | Edita Barniškytė
Supervision and Collection of Data about Client
Santraukos peržiūros 226 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 226
148-160
PDF