Ukrainos socialinių investicijų fondas: projekto koncepcija
-
Natalja Yashko
Publikuota 2001-10-03
https://doi.org/10.15388/STEPP.2001.0.8499
PDF

Reikšminiai žodžiai

Socialinių investicijų fondas
projekto koncepcija
Ukraina

Kaip cituoti

Yashko N. (2001). Ukrainos socialinių investicijų fondas: projekto koncepcija. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 1, 75-84. https://doi.org/10.15388/STEPP.2001.0.8499

Santrauka

Straipsnyje yra pristatoma Ukrainos socialinių investicijų fondo projekto koncepcija. Pirmiausia pagrindžiant projekto idėja yra nurodomos pagrindinės fondo reikalingumo priežastys. Sekančioje straipsnio dalyje yra apibūdinamas projektas, kas apima projekto tikslų, projekto komponentų, galimi finansuojami mikroprojektai, paslaugų tipologijos, finansavimo komponentų, tikslinių investicijų skyrimo, mikroprojektų atrankos kriterijų įvardinimą. Kitoje straipsnio dalyje yra pristatomas projekto įgyvendinimas, kuris apima du etapus: eksperimentinį ir vykdomąjį. Eksperimentinės fazės metu bus išmėginta investicinio fondo organizacinė struktūra, veikla, lėšų srautai. Sekančioje straipsnio dalyje yra pristatomas projekto monitoringo mechanizmas, bei galiausiai pateikiama tikėtina projektu sugeneruota nauda.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.