Švedijos tarptautinės plėtros ir bendradarbiavimo agentūros (SIDA) indėlis į projekto bendruomenės socialinių paslaugų plėtra įgyvendinimą
-
Alfredas Zabieta
Publikuota 2001-10-03
https://doi.org/10.15388/STEPP.2001.0.8502
PDF

Reikšminiai žodžiai

Bendradarbiavimas
socialinės paslaugos
SIDA
LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Kaip cituoti

Zabieta A. (2001). Švedijos tarptautinės plėtros ir bendradarbiavimo agentūros (SIDA) indėlis į projekto bendruomenės socialinių paslaugų plėtra įgyvendinimą. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 1, 95-96. https://doi.org/10.15388/STEPP.2001.0.8502

Santrauka

Straipsnyje pristatomas projekto „Bendruomenės socialinių paslaugų plėtra“ turinys ir įgyvendinimas. Projektas buvo vykdomas bendradarbiaujant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai ir Švedijos tarptautinės plėtros ir bendradarbiavimo agentūrai (SIDA). Projekto tikslas buvo – sukurti alternatyvią socialinių paslaugų sistemą brangias stacionarias socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms. SIDA lėšos buvo naudojamos projekto įvertinimui ir dirbančiųjų socialinį darbą kvalifikacijos tobulinimo programoms finansuoti.
PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.