Kuravimas (supervizija) ir duomenų apie klientą rinkimas
-
Nills Stendstrom
Barbo Zimmerling-Svan
Tryggve Balldin
Edita Barniškytė
Publikuota 2001-10-03
https://doi.org/10.15388/STEPP.2001.0.8516
PDF

Reikšminiai žodžiai

Žiniomis grįstas socialinis darbas
kompiuterinė dokumentacijos sistema
konsultacijų ir kuravimo programa

Kaip cituoti

Kuravimas (supervizija) ir duomenų apie klientą rinkimas (N. Stendstrom, B. Zimmerling-Svan, T. Balldin, & E. Barniškytė , Trans.). (2001). Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 1, 126-138. https://doi.org/10.15388/STEPP.2001.0.8516

Santrauka

Žiniomis grįsto, arba kvalifikuoto, socialinio darbo poreikis plačiai diskutuojamas tarptautiniu mastu. Stokholmo universiteto Socialinio darbo katedra dalyvavo eksperimentiniame projekte Lietuvoje, kurio tikslas – plėsti bendruomenines socialines paslaugas ir gerinti socialinio darbo kokybę. Tam tikslui buvo parengta mokymo programa. Vienas iš svarbiausių šio projekto tikslų yra sukurti kompiuterinę dokumentacijos sistemą, kurią papildytų konsultacijų teikimas ir kuravimas 14-oje eksperimentinių socialines paslaugas teikiančių centrų visoje Lietuvoje. Ši kompiuterinė dokumentacijos sistema buvo sukurta siekiant, kad socialinių paslaugų centrai galėtų paprastai ir efektyviai rinkti pagrindinę informaciją apie klientus, centrų veiklą ir reabilitacijos procedūras. Konsultacijų ir kuravimo programos tikslas – įgyvendinti naujus metodus, įskaitant ir psichosocialinį požiūrį į socialinių centrų klientus. Abiejų šių programų tikslas yra skatinti socialinių paslaugų centrų plėtrą. Strategijos pagrindas yra analizuoti empirinę medžiagą, surinktą kompiuterinėje dokumentacijos sistemoje. Remiantis tokia analize, įmanoma atlikti centrų klientų populiacijos, taip pat atliktų procedūrų ir reabilitacijos centruose pasiektų rezultatų įvertinimą ir monitoringą. Pasitelkęs kompiuterinę informacijos apdorojimo sistemą, socialinių centrų personalas gali geriau suvokti savo darbo rezultatus, t. y. didėja jų sąmoningumas, o tai savo ruožtu sukuria konsultacijų ir kuravimo pagrindą. Kompiuterinės dokumentacijos sistemos bei konsultavimo ir kuravimo integracija yra galingas įrankis, plečiant mokslo ir praktikos sąlyčio spektrą socialinio darbo srityje, tokiu būdu įvedant didesnį kiekį žinių į praktinį socialinį darbą.
PDF

Skaitomiausi šio autoriaus(ų) straipsniai