Humaniškas auklėjimas - tik viltis?
-
Arnoldas Willnatis
Publikuota 2003-03-15
https://doi.org/10.15388/STEPP.2003.2.8546
PDF

Reikšminiai žodžiai

Auklėjimas
humaniškumas
auklėjimo organizacija

Kaip cituoti

Willnatis A. (2003). Humaniškas auklėjimas - tik viltis?. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 2, 38-48. https://doi.org/10.15388/STEPP.2003.2.8546

Santrauka

 Straipsnyje pristatoma humaniško auklėjimo koncepcija. Pirmiausia yra apibrėžiamos pagrindinės straipsnyje vartojamos sąvokos – humaniškumas ir auklėjimas. Toliau yra pristatoma reiškinio analizės prizmė, kuri apima filosofinę, etinę ir praktinę dimensijas. Remiantis pristatyta analizės prizme analizuojami humaniško auklėjimo filosofiniai, etiniai ir praktiniai aspektai. Taip pat aptariama humaniška auklėjimo įstaiga ir auklėjimo įstaigos įvertinimo kriterijai – kiek konkreti auklėjimo įstaiga yra humaniška.  Galiausiai yra pateikiami strateginiai žingsniai, kuriais sekant auklėjimo įstaiga transformuojama į auklėjimo įstaigą, atitinkančią humaniško auklėjimo koncepciją.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.