Studentų netolerantiškų nuostatų tyrimas Lietuvoje ir Vokietijoje. Lyginamoji analizė
-
Jogailė Bumblauskaitė
Vitalija Lepeškienė
Aistė Paškauskaitė
Publikuota 2007-10-06
https://doi.org/10.15388/STEPP.2007.4.8709
PDF

Reikšminiai žodžiai

Netolerancija
kiekybinis tyrimas
Lietuva
Vokietija
studentai

Kaip cituoti

Bumblauskaitė J., Lepeškienė V., & Paškauskaitė A. (2007). Studentų netolerantiškų nuostatų tyrimas Lietuvoje ir Vokietijoje. Lyginamoji analizė. Socialinė Teorija, Empirija, Politika Ir Praktika, 4, 96-103. https://doi.org/10.15388/STEPP.2007.4.8709

Santrauka

Šiame straipsnyje nagrinėjama netolerancijos problema, kuri gali peraugti į ksenofobinį pagrindą turintį smurtą bei agresiją prieš atskirties grupes visuomenėje, kurios tradiciškai yra socialinio darbo klientai: neįgalieji, moterys, tautinės mažumos ir kita. Siekiant išsiaiškinti, kiek tarp Lietuvos ir Vokietijos studentų paplitusios netolerantiškos nuostatos, ir ištirti respondentų asmeninę patirtį smurto ir diskriminacijos srityse buvo atliktas kiekybinis tyrimas. Tyrimo metu surinktų duomenų analizė parodė, kad beveik visais klausimais lietuvių nepakantumas kitataučiams, homoseksualiems asmenims, žydams, benamiams, romams viršija neigiamas vokiečių nuostatas du ir daugiau kartų.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis Žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.