T. 22 (2021): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

T. 22 (2021)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Publikuota 2021-03-08

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 198 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 97
1-7
PDF

Straipsniai

Uršulė Toleikytė
Valgymo sutrikimų turinčių asmenų nuostatos dėl savižudybių
Santraukos peržiūros 563 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 472 | Straipsnio (HTML) peržiūros 181
Rasa Genienė | Eglė Šumskienė | Violeta Gevorgianienė | Jurga Mataitytė-Diržienė
Psichosocialinę negalią turinčių asmenų deinstitucionalizacija iš ekologinės sistemų teorijos perspektyvos
Santraukos peržiūros 479 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 403 | Straipsnio (HTML) peržiūros 141
Irma Kondrataitė
Tarp gėdos ir moteriškumo: Lietuvos moterų, pasitraukusių iš prostitucijos industrijos, patirtys
Santraukos peržiūros 454 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 325 | Straipsnio (HTML) peržiūros 145
Antanas Kairys | Raimonda Sadauskaitė | Albinas Bagdonas | Jonas Eimontas | Vilmantė Pakalniškienė | Olga Zamalijeva
Patirto nedarbo sąsajos su vyresnio amžiaus asmenų subjektyvia gerove Baltijos šalyse
Santraukos peržiūros 547 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 214 | Straipsnio (HTML) peržiūros 125
Tadas Šarūnas
In Search for a Bourdieusian Approach to “Gentrification”: Looking through the Radiance of Academic Doxa
Santraukos peržiūros 361 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 189 | Straipsnio (HTML) peržiūros 102
Adomas Vincas Rakšnys | Dangis Gudelis | Arvydas Guogis
Didžiųjų duomenų ir dirbtinio intelekto technologijų pritaikymo galimybių viešojo valdymo srityje ir socialinėje politikoje analizė
Santraukos peržiūros 458 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 418 | Straipsnio (HTML) peržiūros 198
Ulijona Kaklauskaitė | Jekaterina Navickė
Ekosocialinė valstybė Europos Sąjungoje: šalių narių socialinės ir klimato politikos santykio analizė
Santraukos peržiūros 321 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 132 | Straipsnio (HTML) peržiūros 107
Aida Savicka
Savanorystė Lietuvoje: komparatyvinis, dinaminis ir vertybinis aspektai
Santraukos peržiūros 356 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 225 | Straipsnio (HTML) peržiūros 156