T. 22 (2021): Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika

T. 22 (2021)

Socialinė teorija, empirija, politika ir praktika
Publikuota 2021-03-08

Pradžios puslapiai

Redakcinė kolegija ir turinys
Santraukos peržiūros 30 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 18
1-7
PDF

Straipsniai

Uršulė Toleikytė
Valgymo sutrikimų turinčių asmenų nuostatos dėl savižudybių
Santraukos peržiūros 253 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 172 | Straipsnio (HTML) peržiūros 47
Rasa Genienė | Eglė Šumskienė | Violeta Gevorgianienė | Jurga Mataitytė-Diržienė
Psichosocialinę negalią turinčių asmenų deinstitucionalizacija iš ekologinės sistemų teorijos perspektyvos
Santraukos peržiūros 117 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 80 | Straipsnio (HTML) peržiūros 24
Irma Kondrataitė
Tarp gėdos ir moteriškumo: Lietuvos moterų, pasitraukusių iš prostitucijos industrijos, patirtys
Santraukos peržiūros 111 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 95 | Straipsnio (HTML) peržiūros 44
Antanas Kairys | Raimonda Sadauskaitė | Albinas Bagdonas | Jonas Eimontas | Vilmantė Pakalniškienė | Olga Zamalijeva
Patirto nedarbo sąsajos su vyresnio amžiaus asmenų subjektyvia gerove Baltijos šalyse
Santraukos peržiūros 212 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 65 | Straipsnio (HTML) peržiūros 25
Tadas Šarūnas
In Search for a Bourdieusian Approach to “Gentrification”: Looking through the Radiance of Academic Doxa
Santraukos peržiūros 71 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 28 | Straipsnio (HTML) peržiūros 13
Adomas Vincas Rakšnys | Dangis Gudelis | Arvydas Guogis
Didžiųjų duomenų ir dirbtinio intelekto technologijų pritaikymo galimybių viešojo valdymo srityje ir socialinėje politikoje analizė
Santraukos peržiūros 92 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 158 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14
Ulijona Kaklauskaitė | Jekaterina Navickė
Ekosocialinė valstybė Europos Sąjungoje: šalių narių socialinės ir klimato politikos santykio analizė
Santraukos peržiūros 59 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 32 | Straipsnio (HTML) peržiūros 9
Aida Savicka
Savanorystė Lietuvoje: komparatyvinis, dinaminis ir vertybinis aspektai
Santraukos peržiūros 79 | Straipsnio (PDF) atsisiuntimai 41 | Straipsnio (HTML) peržiūros 14