„Vilniaus universitetas: semiotinis architektūros ir planų tyrimas“
Straipsniai
Manar Hammad
University of Sorbonne Nouvelle, France
Publikuota 2014-12-22
https://doi.org/10.15388/Semiotika.2014.16756
PDF

Reikšminiai žodžiai

Vilniaus universitetas
erdvės semiotika
semiotinė struktūra
semiotinis metodas

Kaip cituoti

Hammad M. (2014). „Vilniaus universitetas: semiotinis architektūros ir planų tyrimas“. Semiotika, 10, 9-115. https://doi.org/10.15388/Semiotika.2014.16756

Santrauka

Darbe pateikiama Vilniaus universiteto kaip istorinio paminklo semiotinė analizė. Išskirtinis dėmesys skiriamas prasmės klausimams, kurie nebuvo pastebėti kito pobūdžio (pvz., istorinių studijų) tyrinėjimų. Analizėje naudojamasi erdvės semiotikos sąvokomis. Universiteto pastatų ir jų planų tyrime stengiamasi atsižvelgti į socialinį, politinį ir istorinį jų kontekstą. Santykis su miestu nagrinėjamas tik tada, kai to reikalauja kuris nors Universiteto elementas, pvz. Šv. Jonų bažnyčios ir Bibliotekos–observatorijos tandemas. Dėmesys sutelkiamas į santykį su erdve kaip paveldu, atpažįstamu Universitete ir jo pastatuose. Įtrauktas į platesnį tautinės tapatybės formavimo kontekstą, figūratyviai šis santykis išreiškia visuomenės geismą pabrėžti įsišaknijimą žemėje ir materijoje, tai, ką galima vadinti autochtonijos geismu griežtąja šio termino prasme.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.