Filosofinės prielaidos darnios plėtros ugdymui
KULTŪRA IR UGDYMAS
Jūratė Baranova
Publikuota 2011-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2011.26.2982
PDF

Reikšminiai žodžiai

Lingis
Šliogeris
darnios plėtros ugdymas
filosofija

Kaip cituoti

Baranova J. (2011) „Filosofinės prielaidos darnios plėtros ugdymui“, Acta Paedagogica Vilnensia, 26, p. 49-59. doi: 10.15388/ActPaed.2011.26.2982.

Santrauka

Profesorė humanitarinių mokslų (filosofijos) daktarė
Vilniaus pedagoginio universiteto
Filosofijos katedra
Ševčenkos g. 31-228, LTLT-03111 Vilnius
El. paštas: jurabara@gmail.com

Straipsnyje aptariamas ugdymo filosofijos ir bendrosios filosofijos sandūris, galintis išryškinti gaires darnios plėtros atspirties pozicijai pagrįsti. Šiame kontekste keliamas klausimas, kaip ir kokiu būdu filosofinis mąstymas gali suteikti bendresnes prielaidas darnios plėtros ugdymo koncepcijai. Nepaisant akivaizdaus gamtos ir dvasios supriešinimo klasikinių racionalistų bei egzistencialistų koncepcijose, autorė aptinka du alternatyvius perspektyvius atsakymus dviejų Lietuvos fenomenologų – Alphonso Lingio ir Arvydo Šliogerio darbuose.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.