Edukaciniai aspektai socialiniame darbe: bendruomeninio įgalinimo patirtis
ŠVIETIMO INSTITUCIJŲ KAITA
Indrė Dirgėlienė
Publikuota 2010-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2010.25.2998
PDF

Reikšminiai žodžiai

socialinis darbas
edukacija
įgalinimas
bendruomenė
resocializacija

Kaip cituoti

Dirgėlienė I. (2010) „Edukaciniai aspektai socialiniame darbe: bendruomeninio įgalinimo patirtis“, Acta Paedagogica Vilnensia, 250, p. 172-180. doi: 10.15388/ActPaed.2010.25.2998.

Santrauka

Socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Klaipėdos universiteto Sveikatos mokslų fakulteto
Socialinio darbo katedros docentė
Profesinių santykių konsultantė (supervizorė)
H. Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda
El. paštas: indre.dirgeliene@gmail.com


Straipsnyje atskleidžiamas socialinio darbo multidisciplininis pobūdis, išryškinant edukacijos raišką kliento įgalinimo procese. Į įgalinimo procesą žvelgiama holistiškai, aktualizuojant bendruomeninio įgalinimo patirtį gyvenimo sėkmės ugdymo kontekste. Numatoma edukacinių aspektų raiška ir perspektyva kliento įgalinimo procese siekiant resocializacijos tikslų.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.