Tautiškumo ugdymo aukštesniojoje pedagogikos mokykloje modelis ir praktinis jo taikymas
Straipsniai
Indrė Dirgėlienė
Publikuota 2016-01-17
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2001.08.9531
PDF

Reikšminiai žodžiai

Pedagoginė mokykla
mokytojų rengimas
būsimas mokytojas
tautiškumas
tautiškumo ugdymas.

Kaip cituoti

Dirgėlienė I. (2016) „Tautiškumo ugdymo aukštesniojoje pedagogikos mokykloje modelis ir praktinis jo taikymas“, Acta Paedagogica Vilnensia, 80, p. 230-239. doi: 10.15388/ActPaed.2001.08.9531.

Santrauka

Straipsnyje pateikiamas tautiškumo, kaip aktualios ir integralios savybės, ugdymo modelis, apibūdinama šio modelio struktūra, apibrėžiamos jo taikymo galimybės aukštesniosiose pedagogikos mokyklose. Kartu išryškinamos moksleivių asmenybės savybės ir profesinės nuostatos, kurias formuoja įvairi tautiška veikla. Taip pat atskleidžiamas būsimų pedagogų profesinio rengimo modelis, pagrindiniai šio modelio principai ir struktūra, modelio praktinio taikymo galimybės ugdant tautinę būsimų pedagogų savimonę, plėtojant asmenybės savybes. Remiamasi natūralaus pedagoginio eksperimento, atlikto 1990-1997 metais Klaipėdos aukštesniojoje pedagogikos mokykloje, tyrimų medžiaga.
PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.