LIETUVOS BŪSIMŲJŲ KŪNO KULTŪROS BAKALAURŲ PROFESINIAI LŪKESČIAI
AUKŠTASIS MOKSLAS IR STUDIJOS
Edita Vainienė
Giedrė Judita Rastauskienė
Saulius Šukys
Publikuota 2014-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2014.32.7390
PDF

Reikšminiai žodžiai

profesiniai lūkesčiai
kūno kultūros studijos
tarpdiscipliniškumas

Kaip cituoti

Vainienė E., Rastauskienė G. J. ir Šukys S. (2014) „LIETUVOS BŪSIMŲJŲ KŪNO KULTŪROS BAKALAURŲ PROFESINIAI LŪKESČIAI“, Acta Paedagogica Vilnensia, 32, p. 87-98. doi: 10.15388/ActPaed.2014.32.7390.

Santrauka

Remiantis darbais, nagrinėjančiais profesinius lūkesčius ir kūno kultūros studijų kontekstą, ieškota Lietuvos būsimųjų kūno kultūros specialistų – reabilitacijos, sporto ir kūno kultūros pedagogikos krypčių bakalaurų – profesinių lūkesčių raiškos. Šių darbų analizė leido parengti anketą, skirtą profesinių lūkesčių apraiškoms nustatyti. Iš Lietuvos universitetų, teikiančių reabilitacijos, sporto ar kūno kultūros pedagogikos studijas, atsitiktinės atrankos būdu apklausta 419 ketvirto kurso studentų, atstovaujančių populiacijai 95 proc. patikimumu. Remiantis faktorine analize išskirtos dvi profesinių lūkesčių makrokategorijos: profesinės ateities lūkesčiai ir studijų pasirinkimo lūkesčiai. Studijų kryptis šiame tyrime analizuota kaip nepriklausomas požymis. Priklausomų ir nepriklausomų požymių sąsajai vertinti taikytas Kramerio V koeficientas. Šia statistika grįsta analizė parodė, kad tirtų krypčių studentų studijų krypties pasirinkimo lūkesčiai yra panašūs, tačiau profesinės ateities lūkesčiai yra skirtingi. Reabilitacijos studijų krypties studentai puoselėja aukštesnius profesinės ateities lūkesčius nei sporto ar kūno kultūros pedagogikos studijų krypčių studentai. Baigiamajame studijų tarpsnyje tarpdisciplininis studijų krypties profilis turi lemiamą reikšmę žemesniems asmens profesinės ateities lūkesčiams ir tampa tolesnio tyrimo gaire.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.