AŠ koncepcija: kognityvinio komponento raiška tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų
PEDAGOGŲ RENGIMO TOBULINIMO INOVACIJOS
Giedrė Judita Rastauskienė
Kęstutis Kardelis
Ina Marija Šeščilienė
Publikuota 2008-01-01
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2008.20.7514
PDF

Reikšminiai žodžiai

aukštasis mokslas
dėstytojų akademinis identitetas
akademinė Aš koncepcija

Kaip cituoti

Rastauskienė G. J., Kardelis K. ir Šeščilienė I. M. (2008) „AŠ koncepcija: kognityvinio komponento raiška tarp Lietuvos aukštųjų mokyklų dėstytojų“, Acta Paedagogica Vilnensia, 20, p. 37-65. doi: 10.15388/ActPaed.2008.20.7514.

Santrauka

Sporto biomechanikos, informatikos
ir inžinerijos katedros asistentė
Lietuvos kūno kultūros akademija
Sporto g. 6, LTLT-44221 Kaunas
Tel. +370 37 302 668
El. paštas: g.rastauskiene@lkka.lt

Profesorius socialinių mokslų
(edukologijos) habilituotas daktaras
Socialinių kūno kultūros ir sporto
tyrimų laboratorijos vedėjas
Lietuvos kūno kultūros akademija
Sporto g. 6, LTLT-44221 Kaunas
Tel. +370 37 302 637
El. paštas: k.kardelis@lkka.lt

Docentė socialinių mokslų (edukologija) daktarė
Lietuvos kūno kultūros akademijos
Sporto pedagogikos ir psichologijos katedra
Sporto g. 6, LTLT-44221 Kaunas
Tel. + 370 37 302 669
El. paštas: i.sesciliene@lkka.lt


Svarūs Lietuvos nepriklausomybės laikotarpio socialiniai, politikos ir ekonomikos pokyčiai daro įtaką visuomenės požiūriui į išsilavinimą žinių ekonomikos kontekste ir lemia kokybiškai naują aukštosios universitetinės mokyklos dėstytojo santykį su akademine aplinka – jo akademinę Aš koncepciją – tam tikrą akademinės bendruomenės nario suvoktų socialinių požymių visumą, tų požymių keliamas emocijas ir jų vertinimą kaip žinojimo apie savo elgesį išraišką. Dėstytojų akademinės Aš koncepcijos kognityvinio komponento kategorijų (dėstytojo savęs, kaip žinių visuomenės kūrėjo, ugdytojo ir socialinės institucijos nario suvokimas) analizė parodė, kad šio komponento raiška priklauso nuo dėstytojo pedagoginio-mokslinio darbo trukmės (kartu nuo jo amžiaus) bei priklausomumo mokslo sričiai. Reprezentatyvią tyrimo dalyvių imtį sudarė aštuonių Lietuvos aukštųjų universitetinių mokyklų 454 dėstytojai: dėstytojai, pradėję savo pedagoginę-mokslinę karjerą nuo 1991-ųjų metų, ir dėstytojai, pradėję savo pedagoginę-mokslinę karjerą anksčiau nei 1991-ieji metai.

PDF
Kūrybinių bendrijų licencija

Šis kūrinys yra platinamas pagal Kūrybinių bendrijų Priskyrimas 4.0 tarptautinę licenciją.

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.