AUKŠTESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ MUZIKINIO KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS MUZIKINĖMIS KOMPIUTERINĖMIS TECHNOLOGIJOMIS: MUZIKOS MOKYTOJŲ PATIRTIS
BENDROJO UGDYMO AKTUALIJOS
Sandra Rimkutė-Jankuvienė
Rūta Girdzijauskienė
Publikuota 2015-07-30
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.34.8345
PDF

Reikšminiai žodžiai

muzikinis kūrybiškumas
muzikinės kompiuterinės technologijos (MKT)

Kaip cituoti

Rimkutė-Jankuvienė S. ir Girdzijauskienė R. (2015) „AUKŠTESNIŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ MUZIKINIO KŪRYBIŠKUMO UGDYMAS MUZIKINĖMIS KOMPIUTERINĖMIS TECHNOLOGIJOMIS: MUZIKOS MOKYTOJŲ PATIRTIS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 340, p. 89-104. doi: 10.15388/ActPaed.2015.34.8345.

Santrauka

Lektorė socialinių mokslų (edukologijos) doktorantė
Klaipėdos universiteto Menų fakultetas, K. Donelaičio g. 4
El. paštas: sandra.rimkute.jankuviene@gmail.com

Profesorė socialinių mokslų (edukologijos) daktarė
Klaipėdos universiteto Menų fakultetas, K. Donelaičio g. 4
El. paštas: ruta.girdzi@gmail.com

Straipsnyje išryškinama muzikos mokytojo gebėjimo atpažinti mokinių muzikinį kūrybiškumą ir patirties organizuojant muzikinę kūrybinę mokinių veiklą svarba. Pristatomi tyrimo, atskleidžiančio muzikos mokytojų patirtį ugdant aukštesniųjų klasių mokinių muzikinį kūrybiškumą muzikinėmis kompiuterinėmis technologijomis (MKT), rezultatai. Interviu su dešimčia muzikos mokytojų duomenų analizė parodė, kad mokytojai muzikinį kūrybiškumą atpažįsta pagal mokinių muzikinę ir MKT naudojimo patirtį bei įsitraukimo į muzikinę kūrybinę veiklą pobūdį. Muzikinio kūrybiškumo ugdymo MKT procesą mokytojai apibūdina kaip bendrą mokinių ir mokytojo veiklą, kurios svarbiausi ypatumai: tikslingas muzikinių ir MKT žinių teikimas, nuosekli muzikinių kūrybinių užduočių sistema, skatinantis kūrybos darbų vertinimo pobūdis, mokytojo kaip pagalbininko ir konsultanto vaidmens prisiėmimas. Išryškėjo ir muzikinio kūrybiškumo ugdymo MKT sunkumų: didelis mokinių skaičius grupėje, laiko kūrybinei veiklai trūkumas, mokytojų MKT naudojimo kompetencijos stoka, techniniai trikdžiai.
Tyrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. MIP-13081).

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.