VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS
AUKŠTASIS MOKSLAS IR STUDIJOS
Audra Balundė
Daiva Grakauskaitė-Karkockienė
Publikuota 2015-07-30
https://doi.org/10.15388/ActPaed.2015.34.8346
PDF

Reikšminiai žodžiai

vaizduojamojo meno studentai
dispozicinė empatija (kognityvi ir emocinė)
kūrybiška asmenybė

Kaip cituoti

Balundė A. ir Grakauskaitė-Karkockienė D. (2015) „VAIZDUOJAMOJO MENO KRYPTIES STUDENTŲ DISPOZICINĖS EMPATIJOS IR KŪRYBIŠKOS ASMENYBĖS SAVYBIŲ SĄSAJOS“, Acta Paedagogica Vilnensia, 340, p. 105-116. doi: 10.15388/ActPaed.2015.34.8346.

Santrauka

Vystymosi psichologijos magistrantė
Lietuvos edukologijos universiteto
Ugdymo mokslų fakulteto
Psichologijos didaktikos katedra
Studentų g. 39, LT-08106 Vilnius
El. paštas: audra.balunde@stud.leu.lt

Docentė socialinių mokslų (psichologijos) daktarė
Lietuvos edukologijos universiteto
Ugdymo mokslų fakulteto
Psichologijos didaktikos katedra
Studentų g. 39-328, LT-08106 Vilnius
El. paštas: daiva.karkockiene@leu.lt

Straipsnyje pristatomas vaizduojamojo meno krypties studentų dispozicinės empatijos ir kūrybiškos asmenybės savybių sąsajų tyrimas. Menininkai jautriau reaguoja į aplinką, o empatija suteikia jiems galimybę geriau įsijausti ir suprasti problemą. Tyrimo rezultatai parodė, kad, didėjant emocinio empatijos aspekto – asmeninio distreso – įverčiams, mažėja kūrybiškos asmenybės savybės – polinkio rizikuoti – įverčiai, o kūrybiškos asmenybės savybės – sudėtingumo – įverčiai mažėja. Kognityvaus empatijos aspekto įsivaizdavimo įverčiai statistiškai reikšmingai teigiamai koreliuoja su vaizduotės įverčiais.

PDF

Susipažinkite su autorių teisėmis žurnalo politikoje skiltyje Autorių teisės.